Edda förskola

På Edda förskola arbetar vi Reggio Emilia-inspirerat.

Vi har en härlig utomhusmiljö, stora gårdar och nära till naturen. Våra värdeord är; meningsskapande, olikhet och delaktighet. Från och med hösten 2016 arbetar vi med det kommunövergripande projektet Hållbar framtid.


skogen  flygplan  skapande
 

Edda förskola består av två byggnader:

I det stora Edda-huset finns det en enhet med hemvisterna Puppan, Myran och Nyckelpigan för de yngre barnen, en enhet med hemvisterna Spindeln och Fjärilen för de lite äldre barnen samt Humlan för de äldsta barnen.

Alldeles intill det stora Edda-huset ligger det paviljonger med hemvisten Skalbaggen för de yngre barnen samt hemvisten Tusenfotingen för de lite äldre barnen.

Allt eftersom barnen blir äldre flyttas de till hemvister som är mer anpassade efter deras ålder. Vanligtvis följer en eller flera pedagoger med barngruppen när den flyttar till en annan hemvist.

Edda och Ragna är en förskoleenhet och har gemensam ledning.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation