Tobaksfria miljöer

Den 1 juli 2019 trädde den nya tobakslagen i kraft. Den innebär ett utökat rökförbud i allmänna miljöer. Du som äger eller disponerar över ett rökfritt område ansvarar för att rökförbudet efterlevs.

En ny tobakslag innebär nya rökfria miljöer

Den 1 juli 2019 trädde den nya tobakslagen (2018:2088) i kraft. Den innebär bland annat ett utökat rökförbud på platser där allmänheten vistas, till exempel:

  • Perronger, bushållsplatser, taxizoner och andra områden i anslutning till färdmedel, så som biljettområden och gångbanor.
  • Uteserveringar och områden utanför restauranger och caféer.
  • Inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, exempelvis fotbollsplaner.
  • Lekplatser som allmänheten har tillträde till
  • Entréer till lokaler som omfattas av rökförbud exempelvis restauranger, kyrkor, detaljhandel, järnvägsstationer och vårdcentraler

Produkter som omfattas av förbudet

Rökförbudet gäller inte enbart för cigaretter, piptobak och andra tobaksvaror för rökning. Det gäller också e-cigaretter, örtprodukter för rökning, vattenpipor samt njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning med inte innehåller tobak. Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

Vem ansvarar för att lagen följs?

Du som äger eller på annat sätt disponerar över en lokal, ett utymme eller ett område som omfattas av lagen är också den som ansvarar för att rökförbudet efterlevs. För entréer är det den som äger eller bedriver verksamhet innanför entréen som ansvarar för att rökförbudet följs.

Skyltning

Du som ansvarar för rökförbudet ska genom skyltning tydligt informera om förbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse fortsätter röka, får denna person avvisas. Bara poliser och ordningsvakter har rätt att avlägsna personer. Du som är ansvarig för att rökförbudet följs måste alltså ta hjälp av polis eller ordningsvakter för att avlägsna personer från platsen.

Tillsyn

Miljö- och hälsoskyddskontoret har tillsynsansvaret över de rökfria miljöer som lagen omfattar.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.