Försäljning av tobak

Nya regler gäller för dig som tobaksförsäljare. Nu måste du ansöka om tillstånd hos kommunen för att få fortsätta, eller börja, sälja tobak.

Vilka nya regler gäller?

Från och med 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag som heter "Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster . Lagen innebär att den som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd. Du som redan har anmält tobaksförsäljning får fortsätta din försäljning, men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd. När du ansöker ska du även lämna in ett egenkontrollprogram.

Kravet på tillstånd gäller endast tobak. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan till kommunen. Se under rubriken Folköl och e-cigaretter.

Hur behandlar kommunen ansökan?

Kommunen kommer att granska om den som söker tillstånd är lämplig. Då kontrolleras bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som exempelvis Polisen, Skatteverket och Kronofogden.

Till ansökan ska följande bilagor bifogas:

  • Registreringsbevis/ändringsbevis för bolag (inte äldre än tre månader)
  • Utdrag ur aktiebok med uppgifter om aktiefördelning (endast aktiebolag)
  • Handling från Bolagsverket som visar vilka bolag och föreningar du ingår/har ingått i de senaste fem åren (nuvarande och avslutade uppdrag)

Fler handlingar kan komma att efterfrågas.

Vad kostar det?

Vid ansökan enligt tobakslagen tar kommunen ut en avgift. Avgiften varierar beroende på ärendetyp. Avgiften avser handläggningen av ärendet och betalas inte tillbaka om sökanden får avslag på ansökan eller om sökanden väljer att dra tillbaka ansökan. Observera att handläggningen påbörjas först när avgiften är betald.

Inbetalning sker till PlusGiro 101357-2. Märk din betalning med "3119-7003-5584 Akt 943, tillstånd tobak, namn (sökandes/sökandebolagets namn)".

Mejla kopia av kvitto för inbetalningen till tillståndshandläggaren.

Avgifter

Typ av ansökan

Avgift

Ansökan om försäljningstillstånd


Detaljhandel

8 000 kr

Partihandel

9 000

Ägarändring vid försäljningstillstånd

Detaljhandel


≥50% ägande/styrelseändring

8 000

<49% ägande/styrelseändring

6 000

Partihandel


≥50% ägande/styrelse-ändring

9 000

<49% ägande/styrelse-ändring

7 000

Tillsynsavgift


Detaljhandel

6 000

Partihandel

7 000

Elektroniska cigaretter

1 500

Ansök om tillstånd - blankett

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.