Detaljplan för enbostadshus Snörin

Här planeras för bostadsändamål.

Innehåll på denna sida

Läget just nu

Under uppstart.

Bakgrund

Fastigheten omfattas idag av en detaljplan och en fastighetsplan som reglerar bland annat tomtstorlek och omfattning av bebyggelse i den mån att det ej medger ny exploatering. Genom detaljplaneläggning prövas möjligheten för ytterligare en bostad på fastigheten att nyttja som permanentbostad, samt delning av fastigheten.

Planområdet ligger i Sigtuna stad och således inom det riksintresseklassade kulturmiljöområdet.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för enbostadshus omfattande fastighet Snörin
Diarienummer: PLAN.2018.555
Förfarande: Standardförfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Niklas Aldén

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.