Ansökan planbesked

Planbesked är ett beslut som redovisar kommunens avsikt i frågan om att inleda en planläggning. En ansökan om planbesked måste göras innan ett planbesked kan ges och en detaljplan kan tas fram. Planbesked söks även för att ändra eller upphäva områdesbestämmelser.

Att ansöka om planbesked

Den som vill genomföra en åtgärd som innebär att en detaljplan eller områdesbestämmelser antas, ändras eller upphävs i Sigtuna kommun ska ansöka om planbesked via den blankett som finns ovan. För att kommunen ska kunna behandla ansökan ska den följa de kriterier som återfinns i Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 3 § Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bedömning av besked

När en komplett ansökan inkommit gör kommunen bedömning av förutsättningarna för planbesked. Den som söker planbesked ska snabbt kunna få ett skriftligt och tydligt motiverat besked om huruvida kommunen avser inleda ett planläggningsarbete eller inte. Senast inom fyra månader från de att en komplett ansökan inkommit ska kommunen skriftligen lämna ett besked.

Om kommunen beslutar om positivt planbesked ska kommunen i samband med beskedet meddela när planläggning kan inledas och ha lett fram till beslut om att anta, ändra eller upphäva.

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutligt ställningstagande från kommunens sida.

Vad kostar det?

I Sigtuna kommuns bygglovtaxa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på sida 12 finns en modell för planbesked. Denna bygger på tre olika nivåer: enkel, medelstor och stor åtgärd. De tre nivåerna har olika kostnadslägen som bygger på ett minimibelopp baserat på mPBB (tusendels prisbasbelopp) samt timersättning. Grunden i taxan bygger på att den som vill göra en förändring själv får stå för kostnaden. Även för planbesked som avslås utgår en avgift för handläggningen enligt taxa.

Här hittar du ett räkneexempel på planbesked. Pdf, 24.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.