Detaljplan för Steningehöjden etapp 4

Planarbetet innebär att upprätta en detaljplan i syfte att möjliggöra för bostäder och viss samhällsservice inom fastigheten Rävsta 5:123.

Innehåll på denna sida

Läget just nu

Detaljplaneprocessen har startat igång och arbetet med ett samrådsförslag pågår.

Bakgrund

Sigtuna kommun har mottagit en begäran om planuppdrag för del av fastigheten Rävsta 5:123. Planområdet ingår i Steningehöjdens fjärde etapp och bidrar till en förlängning av de redan byggda kvarteren inom stadsdelen. Planarbetet innebär att upprätta en detaljplan i syfte att möjliggöra för bostäder och viss samhällsservice inom fastigheten.

Kommunstyrelsen samhällsbyggnadsutskott beslutade 2022-10-04 § 49 att ge planuppdrag för bostäder och viss samhällsservice omfattande del av fastigheten Rävsta 5:123.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för Steningehöjden etapp 4
Diarienummer: KS/2022:249
Förfarande: Standardförfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Josefin Wallbring

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.