Ventilation

Med en god ventilation undviker du problem med såväl fukt och lukt som radongaser i din inomhusmiljö.

Innehåll på denna sida

Åtgärder

Om du upplever problem med lukt eller ventilation bör du i första hand lokalisera och ta bort källan till problemet, i andra hand kontakta fastighetsägaren för att be dem undersöka och eventuellt åtgärda ventilationen.

Man får inte justera ventilationen själv, eftersom man kan störa ventilationsbalansen i huset, vilket kan leda till många andra problem.

Luktkällor

Lukter kan förekomma från många olika källor, så som;

  • Elektriska apparater
  • Fukt
  • Mögel
  • Vissa typer av byggnadsmaterial
  • Väggar av spånskivor
  • Gamla möbler, framförallt soffor med spånskivor
  • Möbler som innehåller vissa kemikalier för att förhindra brand, så kallade flamskyddsmedel

Lukt från möbler

Märker man att lukt uppkommit när man köpt begagnade möbler så bör man reagera. Nya möbler bör i dag inte innehålla kemikalier i sådan mängd att de är hälsofarliga eller avger främmande lukter.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.