Luften utomhus

Sigtuna kommun är medlem i Östra Sveriges luftvårdsförbund som är en sammanslutning av kommuner, myndigheter, företag och andra intressenter som påverkar luftmiljön eller har intressen i luftvårdsfrågor.