Gränsvärden och mätningar för buller

Vid klagomål på buller finns det riktvärden som vi arbetar efter och som har beslutats av Boverket, Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten.

Ljud, buller och riktvärden

Riktvärdena beskrivs med de två måtten ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå. Ekvivalent ljudnivå är medelljudnivå under en tidsperiod och maximal ljudnivå är den högsta ljudnivån under en tidsperiod.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller och höga ljudnivåer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem är ansvarig?

Det är alltid den som orsakar eller ger upphov till bullret som är ansvarig för att åtgärda problemet. Det kan ske på två sätt; att man minskar ljudnivåerna från källan eller sätta upp skydd för de som finns i omedelbar närhet till bullerkällan. Första alternativet är alltid att rekommendera, men i vissa fall är det inte möjligt att minska bullernivåerna som skapas vid källan.

Mät ljudet

Driver man en konsertanläggning, ett disko eller liknande är det mycket viktigt att föra anteckningar över hur högt ljudet är. Dels för att verksamheten kan få klagomål från grannar och dels för att besökare kan få hörselskador om ljudnivåerna är för höga.

Hur ljud mäts

Hur starkt ett ljud är mäts i decibel, dB. Decibelskalan har nollpunkten vid det lägsta hörbara ljudet för en människa med god hörsel. Det svagaste ljud en människa med god hörsel kan uppfatta är därför 0 dB. En ökning av ljudnivån med 8-10 dB upplevs av örat ungefär som en fördubbling av ljudstyrkan. 55 dB upplevs alltså dubbelt så starkt som 45 dB.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.