Skolportalen - Webbtjänst för Sigtunas kommunala skolor

För att underlätta kommunikationen och samarbetet mellan vårdnadshavare, elever och lärare har vi tjänsterna/programmen Dexter och IST Lärande i Skolportalen. 

I Skolportalen kan du se aktuellt schema, ha uppsikt över närvaro och anmäla frånvaro, få tillgång till klasslistor, ta del av resultat på nationella prov och betyg samt göra ändringar av mobilnummer och/eller e-postadress.

   Förälder/Vårdnadshavare

 

   Elever och personal

 

 


HÄR GÖR MAN SKOLVALET

Här kan du läsa mer om Skolvalet och se en film om hur du gör (länk till skolvalssidan)

Skolval 2019 

  _____________________________________________________________

Inflytt och skolbyte. 

E-tjänsten förskola, fritidshem, skolbyte och inflytt grundskola.

Skolbyte, inflytt grundskola

 ______________________________________________________________

Inloggningen

Information om bank-id och e-legitimation samt hur och var du söker dessa kan du läsa om via länken Läs mer om e-legitimation - till höger.
För SMS-lösningen med lösenord fyller du i en blankett där du ansöker om ett konto - blanketten kan laddas ner till höger.

Behöver du hjälp med Skolportalen?

Läs först informationen under "Vanliga frågor" (FAQ) i menyn till vänster. Om du har andra frågor om funktioner i Skolportalen, använd dig av "knappen" till höger - Support för Skolportalen.

Undrar du över skolans information i Skolportalen?

Kontakta ditt barns skola. Det är mentorn/klassföreståndaren eller annan undervisande lärare som ansvarar för innehållet.

Ytterligare information

Via länken Läs mer om e-legitimation - till höger, får du information om hur och var du  söker bank-id och e-legitimation. För SMS-lösningen fyller du i en ansökan om ett konto - blanketten kan laddas ner till höger.
Läs också på sidan "Vanliga frågor" i vänstermenyn.

Har du synpunkter på förbättringar? Då använder du dig av Synpunkter och felanmälan - längst upp till höger.

* SMS-inloggning

För att du, som elev, ska kunna logga in i Skolportalen hemifrån måste du ha registrerat ditt mobilnummer i systemet. Denna registrering kan du bara göra när du är inloggad i skolan.
För att du som förälder ska kunna logga in i Skolportalen med sms-lösning måste du ansöka om konto där du bland annat anger ditt mobilnummer Det behövs endast en inloggning även om du har flera barn inom Sigtunas kommunala grundskolor.

När du har gjort denna registrering i skolan/fått ett konto, så ger registreringen av ditt mobilnummer att ett extra lösenord (OTP=One Time Password) SMS:as till dig, utan kostnad. Det innebär att när du matar in ditt OTP hemma, så kan du logga in i Skolportalen från vilken dator som helst. Vid varje ny anslutning kommer du att få ett nytt engångslösenord skickat till det mobilnummer som du har registrerat.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan