Pensionärsråd

Pensionärsrådet är ett rådgivande organ i frågor som gäller kommunens ålders- och förtidspensionärer. Rådet är underställt kommunstyrelsen.

 

Rådets verksamhet är pausat under en utredningsperiod.

 

Sammansättning

Pensionärsrådet består av elva ledamöter och lika många ersättare. Av dessa utses fem ledamöter/ersättare från kommunens nämnder och sex ledamöter/ersättare från pensionärsföreningarna (PRO och SPF).

Uppgifter

Pensionärsrådet har bl.a. följande uppgifter:

  • vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärernas organisationer å ena sidan och kommunens styrelser/nämnder å andra sidan
  • initiera pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar
  • verka för att pensionärernas frågor uppmärksammas i nämndernas verksamhetsplanering
  • verka för förbättringar av boendemiljön samt trafik, trivsel- och servicefrågor
  • verka för att pensionärerna erhåller upplysningar om olika vård- och hjälpmöjligheter
  • bevaka och verka för att hänsyn tas till pensionärer vid kommande projekteringar av bostäder, institutioner, gator/vägar och parkeringar och grönområden
  • upprätta och avge yttranden över remitterade ärenden

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Pensionärsrådets ledamöter och länkar till pensionärsföreningarna

Pensionärsrådets ledamöter och länkar till pensionärsföreningarna