Stöd och omsorg

Detta område fokuserar särskilt på de målgrupper av invånare som behöver service av specifika verksamheter utifrån specifika behov.