Hållbar samhällsutveckling

Inom området Hållbar samhällsutveckling sätts ett kommunalt mål i Mål och budget som avser Sigtuna kommuns bidrag till övergripande samhällsutveckling inom vårt geografiska område. Det är satt utifrån tre hållbarhetsperspektiv, ekologiskt, socialt och ekonomisk. Dessa perspektiv ska prägla all kommunal verksamhet och finnas med som viktiga delar i all samhällsplanering.