Jämför våra resultat

Här kan du följa hur Sigtunas resultat utvecklar sig och jämföra med andra kommuner inom olika områden.

Jämförelserna presenteras i diagram eller tabell, och genom detta har vi gjort det enklare att hitta kommunens resultat, jämföra med andra och se utvecklingen över tid. Du kan även se utvecklingen könsuppdelat där så är möjligt.