Naturområden och naturskydd

Askarehage Foto: Sigtuna kommunI Sigtuna kommun finns många vackra miljöer som är värdefulla för utevistelse och naturvård. Många av dessa miljöer ligger nära tätorterna och måste vårdas med känsla och kunskap. När samhället växer med byggnation av hus och vägar blir naturen omkring alltmer viktig som källa för motion och utomhusupplevelser.

Sigtuna kommun arbetar för att främja både biologisk och upplevelsemässig mångfald. Vi brukar skogen med största hänsyn, våtmarker återställs eller anläggs, delar av skogen blir reservat och mark tillgängliggörs.

Inom kommunen finns 10 naturreservat med olika livsmiljöer och naturvärden. Vi arbetar aktivt med skötsel, utveckling av de olika naturvärdena och med att tillgänglighetsgöra reservaten.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Platser värda att besöka

Rävsta - Nu utvidgas naturreservatet
Rävsta - Nu utvidgas naturreservatet Rävsta är ett stort naturreservat mellan Märsta och Sigtuna. Nu är det beslutat att reservatet ska utvidgas.
Upplev vacker natur ett stenkast från Märsta station
Upplev vacker natur ett stenkast från Märsta station Nu blir det lättare för den som går med rullator eller använder rullstol att ta del av vacker natur och djurliv. På flera natursköna platser har Sigtuna kommun konstruerat trätrallar som gör det lättare för alla att ta sig fram.
Ny utsiktsplats vid Oxundasjön
Ny utsiktsplats vid Oxundasjön Besök utsiktsplattformen vid Oxundasjön. Här kan du njuta av det rika fågel- och djurlivet.
Torslunda - ett magiskt landskap av mossa Torslunda är ett säreget skogsområde med en mycket speciell svampflora. Skogen här är gammal med många sorters lavar, mossbeklädda stenblock och fullt med blåsippor om våren.
Fysingen – fågelsjön med stort F Sjön Fysingen i Rosersberg är en av länets, ja kanske landets, förnämsta fågellokaler här hittar fågelkännare såväl rariteter som imponerande mängder av vanliga arter.
Sköndalsskogens naturreservat - den gröna lungan Sköndalsskogen är ett naturreservat mitt i Märsta. Följ elljusspåren på skidor eller till fots eller ströva fritt i naturen.
Lejdens gård - finnögontröstens rike Markerna runt Lejdens gård har brukats och betats i tusen år. Här har historiskt viktig hagmark bevarats tack vare samarbetet mellan markägare, lantbrukaren och Sigtuna kommun.
Viby by - upplev historien Viby by är bevarad i stort sett som den såg ut för tvåhundra år sedan, här kan du vandra omkring och uppleva hur det var att vara torpare för länge sedan.
Steningedalens naturreservat - här trivs gäddan och tofsvipan Vi har gjort omfattande restaureringsarbeten i Steningedalen för att skapa ett nytt vattenlandskap i Märsta. I reservatet ringlar Märstaån med tillhörande vattendammar.
Munkholmen - kungsängliljan och blåsippans plats Munkholmen är ett naturreservat alldeles intill Sigtuna stad. På våren blommar tusentals blåsippor och kungsängsliljor här.
Hällsboskogens naturreservat - trolsk barrskog med linnea och kungsfågel Större delen av Hällsboskogens naturreservat består av hundra år gammal skog. Här kan du motionera, vandra i skogen eller plocka bär och svamp.
Horssjön och Laggatorp - storskogen med hjortron och lodjur Vid Horssjöområdet norr om Arlanda med Horssjön, Horsmossen och Laggatorp tar den stora skogen vid.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan