Sigtuna kommuns invånare känner sig tryggare

2018-12-20

När Sigtuna kommuns invånare sagt sitt, märks några tydliga tendenser.
Förtroendet för såväl politiker som tjänstemän ser ut att öka, liksom nöjdheten med information och möjligheten att påverka.
Detsamma gäller invånarnas känsla av trygghet.
Det visar Medborgarenkäten för 2018.

Resultatet från Medborgarenkäten från i fjol visade att två områden stack ut: det ena var upplevelsen av otrygghet och det andra det låga förtroendet för politiker och tjänstemän och bristen på inflytande och information.
Sigtuna kommun har prioriterat de områdena under det gångna året vilket, enligt Medborgarundersökningen för i år, börjar ge resultat.
Bland trygghetssatsningarna som gjorts under 2018 märks bland annat att trygghetscentret i Märsta färdigställts och att ordningsvakter och fler fältarbetare har anställts.
När det kommer till satsningar för att invånaren ska känna större delaktighet och förtroende, är kontaktcentret i kommunhuset i Märsta ett exempel liksom medborgardialogen i Valsta och det påbörjade arbetet med en ny och bättre webbsida för Sigtuna kommun.
Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, säger:
- Vi har gjort den största trygghetssatsningen i kommunens historia och det är såklart mycket glädjande att få bevis på att det har gett effekt och att utvecklingen går åt rätt håll. Men vi är långt ifrån nöjda och kommer fortsätta satsa på trygghetsåtgärder i hela kommunen. Vi vill också att invånarna i ännu högre utsträckning ska känna att de har möjlighet att påverka, att det ska vara lätt att få information och ta del av ärenden och beslut. Därför kommer vi bland annat öppna fler kontaktcenter runtom i kommunen. Sigtuna kommun ska gå från att vara en förvaltande organisation till att bli en serviceorganisation.
699 av kommunens invånare har svarat på Medborgarenkäten 2018. Frågorna i enkäten är uppdelade i tre olika index, där den svarande fått ge betyg på en tiogradig skala.
* Nöjd medborgarindex: innefattar kommunens olika verksamheter, som exempelvis förskola, grundskola, gymnasium, äldreomsorg, hjälp för personer som behöver särskilt stöd,
* Nöjd inflytandeindex: innefattar delaktighet, påverkan, information och förtroende
* Nöjd regionindex: innefattar hur det är att leva och bo i kommunen, exempelvis det kommersiella utbudet, fritidsmöjligheter, bostäder och arbetsmarknad
- När alla svar sammanställts kan vi se att Sigtuna kommun lyft sig vad gäller det mesta, men framför allt när det gäller tryggheten, förtroendet och möjlighet till inflytande. Samtidigt ser vi att har vi en resa att göra för att nå målet om att bli en av landets mest attraktiva kommuner. För oss är det väldigt viktigt med den här typen av enkäter, så vi får reda på vad våra invånare tycker och tänker och vad vi behöver förbättra, säger Helen Kavanagh Berglund, biträdande kommundirektör.

Medborgarundersökningen 2018 hittas här: 

https://www.scb.se/vara-tjanster/insamling-och-undersokning/scbs-medborgarundersokning/


Presskontakter:
Helle Nyman
Politisk samordnare Sigtuna kommun
08-591 260 26
helle.nyman@sigtuna.se

Helen Kavanagh Berglund
Biträdande kommundirektör
073-666 31 82
helen.kavanaghberglund@sigtuna.se

Anna Jernberg Carlson
Pressansvarig Sigtuna kommun
073-666 53 36
anna.jernberg-carlson@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan