Grafisk profil

I kommunens kommunikationsarbete ska det inte råda någon tvekan om när det är Sigtuna kommun som är avsändare av ett budskap. Därför har kommunstyrelsen beslutat om en grafisk profil som fastställer ett enhetligt grafiskt uttryck som ska användas av alla verksamheter.

En och samma avsändare

Allmänhetens uppfattning om Sigtuna kommun påverkas både av hur olika målgrupper uppfattar den geografiska platsen Sigtuna kommun, men även av hur de upplever Sigtuna kommun som organisation och våra verksamheter.

Tillsammans utgör alla verksamheter och medarbetare i Sigtuna kommun en viktig del av Sigtuna kommuns varumärke. Därför behövs en tydlig visuell identitet som visar när det är kommunen som agerar.

Grafisk manual

I den grafiska manualen hittar du bland annat riktlinjer och exempel på hur kommunens logotyp och de olika grafiska elementeten ska användas. De viktigaste komponenterna i kommunens grafiska profil är: logotypen, färgerna, bården, typsnitten, cirkeln och bilderna.

Läs mer och ladda ner Sigtuna kommuns grafiska manual som pdf här:
Sigtuna kommuns grafiska manual Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Om du har frågor om den grafiska profilen kontakta kommunikationsenheten: kommunikation@sigtuna.se

Ladda ner kommunens olika logotyper

Liggande logotyp i png för webb

Liggande logotyp i vektoriserad eps

Stående logotyp med vit bakgrundscirkel i png för webb

Stående logotyp med vit bakgrundscirkel i vektoriserad eps

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.