Grafisk profil

I kommunens kommunikationsarbete ska det inte råda någon tvekan om när det är Sigtuna kommun som är avsändare av ett budskap. Därför har kommunstyrelsen beslutat om en grafisk profil som fastställer ett enhetligt grafiskt uttryck som ska användas av alla verksamheter.

En och samma avsändare

Enhetlighet, tydlighet, konsekvens och igenkänning är några av nyckelorden och skäl till varför en grafisk profil behövs. En kommuns omfattande och mångsidiga verksamhet riktar sig till en stor grupp människor i alla åldrar och livssituationer. Därför behövs tydliga signaler som visar att det är kommunen som agerar.

En gemensam identitet som visar att samtliga förvaltningar och enheter verkar i samklang och tillsammans utgör en viktig garant för den trygghet, seriositet och professionalism som kommunen står för.

Grafisk manual

I den grafiska manualen hittar du bland annat riktlinjer och exempel på hur kommunens logotyp och de olika grafiska elementeten ska användas. De viktigaste komponenterna i kommunens grafiska profil är: logotypen, färgerna, bården, typsnitten, cirkeln och bilderna.

Läs mer och ladda ner Sigtuna kommuns grafiska manual som pdf här:
Sigtuna kommuns grafiska manual Pdf, 18.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Om du har frågor om den grafiska profilen kontakta kommunikationsenheten: kommunikation@sigtuna.se

Ladda ner kommunens olika logotyper

Liggande logotyp i png för webb

Liggande logotyp i vektoriserad eps

Stående logotyp med vit bakgrundscirkel i png för webb

Stående logotyp med vit bakgrundscirkel i vektoriserad eps

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.