Sociala medier

Följ gärna Sigtuna kommun på Facebook, Instagram och Linkedin. Vi finns i sociala medier för att enkelt kunna nå våra invånare och andra målgrupper samt föra dialog. Här hittar du merparten av kommunens olika konton i sociala medier.

Sigtuna kommuns sidor på Facebook

Sigtuna kommuns övergripande Facebooksida Länk till annan webbplats.

Arlandagymnasiet på Facebook Länk till annan webbplats.

Familjecentralen Sigtuna på Facebook Länk till annan webbplats.

Fritidsbanken Sigtuna på Facebook Länk till annan webbplats.

Fältarbetarna i Sigtuna kommun på Facebook Länk till annan webbplats.

Föreningsliv i Sigtuna kommun på Facebook Länk till annan webbplats.

Kulturumteatern på Facebook Länk till annan webbplats.

Mötesplatsen i Valsta på Facebook Länk till annan webbplats.

Sigtuna kommuns bibliotek på Facebook Länk till annan webbplats.

Sigtuna kommuns förskolor och skolor på Facebook Länk till annan webbplats.

Sigtuna kultur och evenemang på Facebook Länk till annan webbplats.

Sigtuna kulturskola på Facebook Länk till annan webbplats.

Sigtuna Museum & Art på Facebook Länk till annan webbplats.

Sigtunan kunta suomeksi - Sigtuna kommun på finska på Facebook Länk till annan webbplats.

Ung i Sigtuna på Facebook Länk till annan webbplats.

Sigtuna kommuns konton på Instagram

Sigtuna kommuns övergripande Instagramkonto Länk till annan webbplats.

Anhörigstöd i Sigtuna kommun på Instagram Länk till annan webbplats.

Arlandagymnasiet på Instagram Länk till annan webbplats.

Brobygget på Instagram Länk till annan webbplats.

Centralskolan på Instagram Länk till annan webbplats.

Familjecentralen Sigtuna kommun på Instagram Länk till annan webbplats.

Fältarbetarna i Sigtuna kommun på Instagram Länk till annan webbplats.

Hemskogens äldreboende på Instagram Länk till annan webbplats.

Kulturumteatern på Instagram Länk till annan webbplats.

Larm-/Nattpatrullen på Instagram Länk till annan webbplats.

Mötesplatsen i Valsta på Instagram Länk till annan webbplats.

Sigtuna fritidsgård på Instagram Länk till annan webbplats.

Sigtuna kommuns bibliotek på Instagram Länk till annan webbplats.

Sigtuna kultur och evenemang på Instagram Länk till annan webbplats.

Sigtuna Museum & Art på Instagram Länk till annan webbplats.

Sigtuna naturskola på Instagram Länk till annan webbplats.

Trygghetscenter på Instagram Länk till annan webbplats.

Ung i Sigtuna på Instagram Länk till annan webbplats.

Ungdomens hus Märsta på Instagram Länk till annan webbplats.

Valsta fritidsgård på Instagram Länk till annan webbplats.

ValstaKonst på Instagram Länk till annan webbplats.

Ymers äldreboende på Instagram Länk till annan webbplats.

Sigtuna kommuns sidor på Linkedin

Sigtuna kommuns övergripande Linkedinsida Länk till annan webbplats.

Näringslivet i Sigtuna kommun på Linkedin Länk till annan webbplats.

Om vår närvaro på sociala medier

Sociala medier är ett samlingsnamn för en rad olika tjänster och plattformar på internet. Gemensamt är att användarna av tjänsten i någon mån är med och skapar innehållet samt tar del av varandras innehåll.

Sigtuna kommun använder sociala medier för att våra invånare befinner sig på dessa plattformar och därmed utgör kanaler i vilka vi kan nå våra invånare. Sociala medier lämpar sig dessutom väl som ett utrymme där vi kan lyssna på invånarna och skapa möjlighet för olika former av dialog. Sociala medier är alltså i första hand en plats där vi kan ägna oss åt kommunikation, konversation och relationsskapande med våra invånare och andra målgrupper.