Årets pedagoger 2019

Sex framstående pedagoger har tilldelats utmärkelsen "Årets pedagog" för 2019. 

Sigtuna kommun delar årligen ut priset "Årets pedagog" till lärare eller arbetslag inom förskola, grundsärskola, grundskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola och komvux. Utmärkelsen går till personer som visat stor skicklighet i det pedagogiska arbetet och som på kreativa sätt använt litteratur för lärande.

Genom utmärkelsen vill kommunen uppmuntra och premiera gott pedagogiskt arbete och lyfta fram goda exempel på utvecklingsarbete som utgår från läroplanerna och Sigtuna kommuns skolutvecklingsprogram.

Utmärkelsen är på 40 000 kronor som fördelas jämnt mellan de sex vinnarna och kan nyttjas för kompetensutveckling som gagnar verksamheten och/eller pristagaren.

Vinnarna inom grund- och förskola blev:
Pascal Messo, Ärlinghedens förskola
Jan Selling, Ekillaskolan
Sofia Haegermark Lundin, S:ta Gertruds skola
Sazan Osman, Eddaskolan

 

Gymnasieskolans vinnare blev:
Johan Toreberg, Arlandagymnasiet 
Helle Olander, Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL), gymnasium

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan