Droger angår alla

Alla måste ha klart för sig att:

 All hantering av narkotika och dopningsmedel är olaglig

 • Åldersgränsen för inköp/innehav av folköl är 18 år
 • Åldersgränsen för att bli serverad alkohol är 18 år
 • Åldersgränsen för inköp/innehav av alkohol är 20 år
Att få mer information om droger, att upptäcka missbruk och våga ingripa/reagera är ett viktigt arbete mot droger. Alla som misstänker eller får kännedom om att ungdomar missbrukar bör anmäla detta till socialförvaltningen.

För Dig som är anställd i kommunen och arbetar med barn och ungdomar är anmälningen lagstadgad.

Unga som feströker får oftare alkoholproblem

Även ungdomar som bara röker då och då och inte varje dag, har en förhöjd risk att få problem med alkohol. Studien är publicerad i tidskriften Drug and Alcohol Dependence. 

Vattenpipsrökning

Traditionen att röka vattenpipa kommer från mellanöstern och de senaste åren har det blivit en vanlig sysselsättning hos ungdomar och unga vuxna inte bara i Sverige. Enligt en nationell drogvaneundersökning uppgav 60% av eleverna i årskurs 2 på gymnasiet och ca 30% av eleverna i årskurs 9 att de rökt vattenpipa det senaste året.

Tonåringen lär sig att dra halsbloss och röka på ett mycket behagligare sätt än med cigarettrökning.

Mycket av den vattenpipstobak som säljs i Sverige är illegal , den är inte beskattad och saknar svensk varningstext. Vad är det som röks? Läs mer till höger

Passiv rökning

Ett stort antal studier har visat på sambandet mellan passiv rökning och lungcancer. Riskökningen ligger i flera studier på 30-50 procent jämfört med dem som inte utsätts för rök.
Amerikanska motsvarigheten till Naturvårdsverket klassificerade 1993 tobaksrök som "cancerogen grupp A", vilket innebär ett säkerställt samband med cancer hos människa.
Riskökningen för hjärtkärlsjukdom till följd av passiv rökning ligger i storleksordningen 20-30 procent. 

 SNIFFA-BOFFA-KROMA-GLEIDA

Att sniffa är att andas in ångor från lättflyktiga medel i berusningssyfte. Sniffning får oss vuxna att tänka på lösningsmedel som thinner, bensin eller aceton. Nu mera är det vanligare att inandas butangas, propangas eller andra drivgaser för att berusa sig. Gaserna finns i sprayförpackningar (hårspray, sprayfärg, cigarettändargas, luftrenare). Det går till så att gasen sprayas i en plastpåse varifrån den sedan inandas. Detta kallas BOFFA (båffa). Med sprayfärg hålles sprayburken upp och ner i plastpåsen den lilla mängd färg som finns i röret och drivgasen töms i plastpåsen men färgen blir kvar i burken. Detta kallades för att KROMA (kråma). När ungdomar använder sig av doftspray av märket Glade säger de att de GLEIDAR.

VAD MAN RISKERAR:

 • Att bli beroende . Sniffning är både fysiskt och psykiskt beroendeframkallande.
 • Dosen måste hela tiden ökas för att få samma effekt, s.k. tolerensutveckling.
 • Att få skador på bl.a lever, njurar och hjärna. Inandning av kemiska gaser är hälsovådligt.
 • Man kan dö omedelbart. Varje år dör några ungdomar av sniffning i Sverige.

 

Hur ser man om någon "boffat"?

Under ruset uppträder man ungefär som att man är berusad av alkohol. Ruset är kortvarigt cirka 15 minuter. En halvtimme senare är det svårt att se att någon boffat, kanske luktar man extra mycket parfym eller målarfärg! Det går att oupptäckt sniffa på en lunchrast. Att sniffa är inte socialt accepterat bland ungdomar varför man i tysthet drar sig till undanskymda platser.

Vad kan DU göra?

 • Informera de unga om faran med att boffa men ge inga instruktioner om hur man gör eller vilka preparat man kan använda.
 • Förvara sprayburkar under uppsikt.
 • Ta gärna upp det på föräldramöten.
 • Var uppmärksam - tomma sprayflaskor eller plastpåsar på marken kan vara tecken.
 • Tala med handlare om placering av sprayburkar. En vara får inte säljas till den som man misstänker skall använda varan i berusningssyfte (se miljöbalken).
 • Ta kontakt med mig, Marie Unander-Scharin, om du upptäcker en plats där det har boffats eller om du hör något. 

Du som är förälder eller ungdom har rätt att vara anonym när du gör anmälan.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar