Kvalitetsredovisningen 2017/2018 för barn- och ungdomsförvaltningen är nu klar!

2018-11-28

Det systematiska kvalitetsarbete är en av grundbultarna i våra skolor och förskolors verksamhet och styrning. Genom att ständig utvärdera och analysera våra verksamheter, på enhetsnivå såväl som på huvudmannanivå, kan vi tidigt identifiera framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Resultaten ligger sedan till grund för vårt fortsatta arbete med att förbättra undervisningen och öka studieron för våra barn och elever.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan