Till brukare och anhörig inom äldreomsorg och omsorg

Sigtuna kommun bevakar händelseutvecklingen av coronapandeminoch följer de rekommendationer som myndigheter tar fram. Vi har tydliga rutiner kring hur vi arbetar med basal hygien inom vård- och omsorg, och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma.

För att hindra att smittan sprids till de grupper i samhället som är mest sköra, multisjuka och äldre så råder besöksförbud på landets alla äldreboenden. Inom omsorgen för funktionsnedsatta råder besöksrestriktioner på gruppboenden. Det innebär att den boende endast tar emot en besökare åt gången dag- och kvällstid. På natten tas inga besök emot. Besökare ska endast vistas i den boendes lägenhet.

Klicka nedan om du vill läsa mer om hur vi jobbar för att minska smittspridningen av det nya coronaviruset.

Så här jobbar vi för att minska smittspridningen av det nya coronaviruset

Nya utförare inom hemtjänsten

Den första april övergick hemtjänsten i privat regi. AdeoCare ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Olivia Hemomsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster tar då över driften av hemtjänsten i Sigtuna kommun.

Som brukare får du samma insatser som tidigare och det är fortfarande kommunens myndighetsavdelning som beviljar hemtjänst och beslutar om insatser. Den absoluta majoriteten av omvårdnadspersonalen är också densamma.

Samtidigt har vi en smittspridning i samhället av det nya coronaviruset, som berör både brukare och personal inom hemtjänsten.
Det här är vad som gäller:

  • Det är Sigtuna kommun som ansvarar för kvalitetsgranskningen av de privata aktörerna inom hemtjänsten. Det betyder att vi har ansvar för att se till att våra brukare får den omvårdnad som de är beviljade.
  • Även de privata utförarna följer riktlinjer från myndigheterna, de arbetar efter basala hygienrutiner och använder skyddsutrustning vid misstänkt och konstaterad smitta.
  • Personal inom hemtjänsten som uppvisar symtom är inte på jobbet och de får inte gå tillbaka till arbetet förrän de haft två helt symtomfria dagar.
  • Varje vecka görs en översyn av bemanningsläget och tillgången på skyddsutrustning inom hemtjänsten, som rapporteras in till kommunen.

Vanliga frågor och svar

Kan jag hälsa på min anhöriga som bor på något av kommunens särskilda boenden?

Nej. Det råder för närvarande besöksförbud på landets alla särskilda boenden (äldreboenden). Detta för att värna våra äldre, som tillhör den största riskgruppen vid smitta av covid-19.

Kan jag hälsa på min anhöriga som bor på något av kommunens omsorgsboenden?

Inom omsorgen för funktionsnedsatta råder besöksrestriktioner på gruppboenden. Det innebär att den boende endast tar emot en besökare åt gången dag- och kvällstid. På natten tas inga besök emot. Besökare ska endast vistas i den boendes lägenhet.

Vad händer med kommunens dagliga verksamheter ?

För att inte utsätta brukare för smittorisk har all daglig verksamhet i Sigtuna kommun stängt från och med den 27 april 2020.
Utgångspunkten är att daglig verksamhet istället ska utföras på gruppboendet.

Kommer det även fortsättningsvis att arrangeras träffar i Träffpunkt Märsta och Träffpunkt Sigtuna?

För att motverka spridning av det nya coronaviruset, som visat sig drabba de äldre hårt, stänger Sigtuna kommun ner Träffpunkterna tillfälligt. Detta beslut togs den 12 mars och kommer att gälla till dess att behovet bedöms annorlunda.

Hur tänker ni kring hygien?

Vi har tydliga rutiner kring hur vi arbetar med basal hygien inom vård- och omsorg, och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma.
Basal hygien omfattar handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder.
Vi följer de rekommendationer Folkhälsomyndigheten tagit fram.

Hur arbetar ni med att förhindra att någon smittas?

Vi följer våra hygienrutiner och våra medarbetare stannar hemma om de är sjuka. Vid misstänkt och/eller konstaterad smitta använder personalen anvisad skyddsutrustning och den sjuke isoleras från andra brukare.

Vad har personalen fått för restriktioner/instruktioner?

Personal som är sjuk, även vid mild symtom, är inte på jobbet. De stannar hemma minst två dagar extra efter att de har blivit symtomfria.

Vad händer om min anhörige, som bor på ett av Sigtuna kommuns äldreboenden, börjar visa symtom?

Då kommer din anhörig att isoleras från andra brukare men givetvis få hjälp med det som behövs i form av vård och omsorg. Ansvarig läkare samarbetar med Region Stockholm och Smittskydd Stockholm för bästa vård.

Kommer jag som anhörig att få reda på om min anhörige är smittad?

Om din anhörige samtycker till att du får ta del av informationen så blir du informerad.

Hur påverkas kommunens anhörigstöd?

Anhörigstödets fysiska möten, som enskilda samtal och anhöriggrupper, är pausade på obestämd tid. Naturligtvis finns vi kvar som stöd för dig som har frågor och funderingar, känner oro eller bara vill ha någon att prata med. Ring oss på vardagar mellan klockan 9 och 12 på telefonnummer 08-591 264 27 eller 08-591 260 39, så hjälper vi dig.

Information från ansvariga myndigheter

Mer information från ansvariga myndigheter om viruset och smittspridning.

Translate

Press the pink button "Activate translation" if you need this page translated* into your language. Choose the language of your choice in the "pop up bar" when activated.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.