Till brukare och anhörig inom äldreomsorg och omsorg

Sigtuna kommun bevakar händelseutvecklingen av coronapandemin och följer de rekommendationer som myndigheter tar fram. Vi har tydliga rutiner kring hur vi arbetar med basal hygien inom vård- och omsorg, och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma.

Välkommen på säkert besök

Det är viktigt att du som besöker din närstående fortsätter följa verksamhetens rekommendationer, oavsett om den du besöker eller du själv redan är vaccinerade, har haft covid-19, eller har antikroppar mot covid-19.

Så här blir ditt besök säkert:

  • Mötet ska bokas med enhetschef
  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Håll 2 meters avstånd så ofta du kan
  • Tvätta eller sprita händerna ofta
  • Använd munskydd och visir under hela besöket
  • Besöket sker i din närståendes lägenhet - inte i allmänna utrymmen
  • Kom högst två besökare vid samma tillfälle
  • Personalens instruktioner och anvisningar ska alltid följas

Tack för att ni visar förstående!

Vaccinationen är igång

Kommunen ansvarar för att äldre på särskilda boenden erbjuds vaccin. I Sigtuna kommun startade vaccineringen på de särskilda boendena den 4 januari 2021.

Vanliga frågor och svar

Kan jag hälsa på min närstående som bor på något av kommunens särskilda boenden eller kommunens omsorgsboenden?

Ja, men det är viktigt att du som besöker din närstående fortsätter följa verksamhetens rekommendationer, oavsett om den du besöker eller du själv redan är vaccinerade, har haft covid-19, eller har antikroppar mot covid-19.

Vad händer med kommunens dagliga verksamheter ?

Från och med den 5 oktober är alla dagliga verksamheter öppna. Öppningen har planerats för att kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi följer detta nogsamt.

Hur tänker ni kring hygien?

Vi har tydliga rutiner kring hur vi arbetar med basal hygien inom vård- och omsorg, och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma.
Basal hygien omfattar handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder.
Vi följer de rekommendationer Folkhälsomyndigheten tagit fram.

Hur arbetar ni med att förhindra att någon smittas?

Vi följer våra hygienrutiner som bland annat innebär att vår personal använder skyddsutrustning. Medarbetare stannar givetvis hemma om de är sjuka. Vid misstänkt och/eller konstaterad smitta isoleras den sjuke från andra brukare.

Vad har personalen fått för restriktioner/instruktioner?

Personal som är sjuk är inte på jobbet och de får inte gå tillbaka till arbetet förrän de haft två helt symtomfria dagar. Det finns även goda möjlighet till provtagning både under pågående infektion eller för att se om man har antikroppar.

Vad händer om min anhörige, som bor på ett av Sigtuna kommuns äldreboenden, börjar visa symtom?

Då kommer din anhörig att isoleras från andra brukare men givetvis få hjälp med det som behövs i form av vård och omsorg. Vid konstaterad smitta inleds en smittspårning som ansvarig läkare leder.

Kommer jag som anhörig att få reda på om min anhörige är smittad?

Om din anhörige samtycker till att du får ta del av informationen så blir du informerad.

Hur påverkas kommunens anhörigstöd?

Anhörigstödets fysiska möten, som enskilda samtal och anhöriggrupper, är pausade på obestämd tid. Naturligtvis finns vi kvar som stöd för dig som har frågor och funderingar, känner oro eller bara vill ha någon att prata med. Ring oss på vardagar mellan klockan 9 och 12 på telefonnummer 08-591 264 27 eller 08-591 260 39, så hjälper vi dig.

Information från ansvariga myndigheter

Mer information från ansvariga myndigheter om viruset och smittspridning.

Translate

Press the pink button "Activate translation" if you need this page translated* into your language. Choose the language of your choice in the "pop up bar" when activated.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.