Till brukare och anhörig inom äldreomsorg och omsorg

Sigtuna kommun bevakar händelseutvecklingen av coronapandeminoch följer de rekommendationer som myndigheter tar fram. Vi har tydliga rutiner kring hur vi arbetar med basal hygien inom vård- och omsorg, och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma.

Vaccinationen är igång

Kommunen ansvarar för att äldre på särskilda boenden erbjuds vaccin. I Sigtuna kommun startade vaccineringen på de särskilda boendena den 4 januari 2021.
Vaccinet hanteras av Region Stockholm i samarbete med de läkarorganisationer som är knutna till äldreboendena. Vad gäller vilka grupper som får vaccinet och när så följer vi direktiv från Region Stockholm som i sin tur utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Från och med den 1 oktober upphör besöksförbudet på särskilda boenden för äldre i Sverige. Beslutetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster grundar sig på den minskade smittspridningen i samhället, de åtgärder som redan vidtagits ute i äldreomsorgens verksamheter tillsammans med nya myndighetsföreskrifter och rekommendationer.

Vanliga frågor och svar

Kan jag hälsa på min anhöriga som bor på något av kommunens särskilda boenden?

Från och med den 1 oktober upphör besöksförbudet på särskilda boenden för äldre i Sverige. För att förhindra smittspridning ber vi besökare till Sigtunas äldreboende att följa dessa enkla ordningsregler:

• stanna hemma om du är sjuk

• tvätta händerna och använd handsprit innan och efter besöket

• besöken sker företrädesvis i er närståendes lägenhet – vi ber er att undvika att vistas i allmänna utrymmen

• vi ber er också att hålla antalet besökande nere och inte komma i för stora grupper

• håll avstånd till den du besöker, till övriga boenden, andra anhöriga och till oss som jobbar här

Kan jag hälsa på min närstående som bor på något av kommunens omsorgsboenden?

Du får besöka din närstående. Vi önskar dock att det görs med försiktighet och att ni är så få som möjligt under besöket. Under besöket ser vi att ni helst vistas i din närståendes lägenhet. Tänk på möjligheten att ses utomhus och att använda digital teknik för att kunna träffa din närstående oftare.

Vad händer med kommunens dagliga verksamheter ?

Från och med den 5 oktober är alla dagliga verksamheter öppna. Öppningen har planerats för att kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi följer detta nogsamt.

Kommer det även fortsättningsvis att arrangeras träffar i Träffpunkt Märsta och Träffpunkt Sigtuna?

Våra träffpunkter är stängda tillsvidare på grund av de skärpta allmänna råden för Stockholms län.

Hur tänker ni kring hygien?

Vi har tydliga rutiner kring hur vi arbetar med basal hygien inom vård- och omsorg, och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma.
Basal hygien omfattar handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder.
Vi följer de rekommendationer Folkhälsomyndigheten tagit fram.

Hur arbetar ni med att förhindra att någon smittas?

Vi följer våra hygienrutiner och våra medarbetare stannar hemma om de är sjuka. Vid misstänkt och/eller konstaterad smitta använder personalen anvisad skyddsutrustning och den sjuke isoleras från andra brukare.

Vad har personalen fått för restriktioner/instruktioner?

Personal som är sjuk, även vid milda symtom, är inte på jobbet. Det finns även goda möjlighet till provtagning både under pågående infektion eller för att se om man har antikroppar.

Vad händer om min anhörige, som bor på ett av Sigtuna kommuns äldreboenden, börjar visa symtom?

Då kommer din anhörig att isoleras från andra brukare men givetvis få hjälp med det som behövs i form av vård och omsorg. Vid konstaterad smitta inleds en smittspårning som ansvarig läkare leder.

Kommer jag som anhörig att få reda på om min anhörige är smittad?

Om din anhörige samtycker till att du får ta del av informationen så blir du informerad.

Hur påverkas kommunens anhörigstöd?

Anhörigstödets fysiska möten, som enskilda samtal och anhöriggrupper, är pausade på obestämd tid. Naturligtvis finns vi kvar som stöd för dig som har frågor och funderingar, känner oro eller bara vill ha någon att prata med. Ring oss på vardagar mellan klockan 9 och 12 på telefonnummer 08-591 264 27 eller 08-591 260 39, så hjälper vi dig.

Information från ansvariga myndigheter

Mer information från ansvariga myndigheter om viruset och smittspridning.

Translate

Press the pink button "Activate translation" if you need this page translated* into your language. Choose the language of your choice in the "pop up bar" when activated.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.