Solenergi

Varje timme träffas jordens yta av mer solenergi än vad vi sammanlagt konsumerar på ett helt år. Idag kan energin i solens strålar tas tillvara på huvudsakligen två olika sätt. Antingen kan solens strålar omvandlas till värme med hjälp av solfångare eller till el med hjälp av solceller.

Innehåll på denna sida

Solfångare

Grundprincipen för solfångare är enkel. Man låter solen värma upp exempelvis vatten, som sedan kan användas för uppvärmning eller som kranvatten. Man kan även med en enklare solfångare värma luft som tillskott för uppvärmning. Kostnaden för ett solvärmesystem med solfångare och varmvattenberedare för en villa ligger normalt mellan 25 000-40 000 kr. I hus med direktverkande el är en varmvattenberedare på 300-500 liter med inbyggd solslinga och 5-8 kvm solfångare att rekommendera.

Solceller

Det blir allt vanligare att producera egen el med hjälp av solceller på taket. I normalfallet räcker den egenproducerade elen endast till en del av det totala årsbehovet eftersom solcellerna producerar mest el dagtid och på sommaren. De flesta ansluter sin anläggning till elnätet och säljer sin överskottsel till sitt elhandelsföretag. Solceller kostar cirka 15 000-20 000 kr per installerad kW.

Det krävs oftast inte bygglov för att sätta upp solcellspaneler om de följer byggnadens form och taklutning. I vissa områden kan det krävas bygglov, beroende på hur solcellerna placeras och utformas.

Bygglov för solcellspaneler och solfångare

Bidrag för solceller och solvärme

Som privatperson kan du utnyttja skatteavdraget för grön teknik vid installation av solceller. Du kan även få skattereduktion för den överskottsel du matar ut på det allmänna elnätet. Läs mer om bidrag och stöd på Energi- och klimatrådgivningen Länk till annan webbplats..

Solfakta

De solstrålar som träffar jorden innehåller enorma mängder energi. Faktum är att om vi kunde ta tillvara all den solenergi som träffar jorden under en timme, skulle den räcka till att täcka hela mänsklighetens energibehov under ett helt år.

Vi använder hela tiden energi som ursprungligen kommer från solen. Till exempel genom maten vi äter, bensinen i våra bilar och i elen från vind- och vattenkraftverk. Solen driver de flesta av jordens naturliga processer. Men det går alltså att utnyttja solens energi i mer direkt form, som genom solfångare och solceller.

Solpanel

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.