Uppvärmning

En stor del av energin i bostaden går åt till uppvärmning. Olika slags uppvärmning passar på olika ställen. För olika installationer krävas tillstånd eller en anmälan.

Innehåll på denna sida

Värmepump

För installation av värmepump behöver du ansöka om tillstånd hos oss. Tillstånd krävs för installation av värmepumpsanläggningar som tar värme från:

  • berg
  • mark
  • ytvatten
  • grundvatten.

Vid installation av en värmepumpsanläggning innehållande 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska detta anmälas som köldmedieanläggning till oss. Det ska även årligen skickas in en rapport redovisandes genomförda läckagekontroller till oss.

Luftvärmepump

För luftvärmepumpar finns inte något generellt krav på anmälan eller tillstånd. Däremot kan grannar störas av ljudet från utedelen, speciellt i områden där husen står tätt. Det är lämpligt att informera grannen och tänk till var utedelen placeras. Inkommer klagomål kan du bli skyldig att visa att ljudet understiger gällande riktvärden.

Ansöka om värmepump

Använd gärna våra e-tjänster för din ansökan.

Att tänka på

Tänk på att placeringen av värmepumpen måste anpassas så att störande buller inte uppkomer för närboende. För jord- och bergvärmepumpsanläggning i skyddsområde gäller särskilda regler. Kontakta oss för mer information.

Fjärrvärme

Fjärrvärme gör att vattnet och elementen blir varma utan att man behöver tänka så mycket på det. Samtidigt är det resurseffektivt och får kretsloppen att fungera bättre. Med fjärrvärme blir uppvärmningen bekväm och trygg och det fungerar för såväl företag och bostadsrättsföreningar som villor.

Fjärrvärmenätet i Sigtuna kommun sköts av Stockholm Exergi.

Besök Stockholm Exergi för frågor och mer information Länk till annan webbplats.

Kamin

Installation eller väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal kräver anmälan. Exempel på eldstäder som kräver anmälan är kamin, kakelugn, insats, kassett, pelletskamin, köksspis eller vedspis. En rökkanalen som ska dras på utsidan av fasaden kan kräva bygglov för fasadändring.

Är du osäker på kan du kontakta Bygglovsjouren.

Läs mer om kaminer och rökkanaler på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om vilka handlingar du behöver för att göra en anmälan Öppnas i nytt fönster.

Läs mer om hur du eldar rätt Öppnas i nytt fönster.

En mysig brasa. Foto: Charlie Drevstam/Johnér

Foto: Charlie Drevstam/Johnér

Cisterner

En cistern är en behållare för till exempel olja. Som ägare till en cistern är man ansvarig för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt.

Om du ska installera eller ta en cistern ur bruk måste du anmäla det till oss. Vissa typer av cisterner måste du också kontrollera regelbundet, både för miljöns skull och för människors hälsa.

Läs mer om cisterner och vilka regler som gäller

Pellets

På landsbygden värms bostäderna ofta med hjälpa av en villapanna. Många av dessa har tidigare eldats med olja, men allt fler övergår till förnybara bränslen som pellets. För att installera en pelletspanna eller byta brännare för att byta bränsle från olja eller ved till pellets krävs en anmälan till kommunen.

Läs mer om kaminer och pannor på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De här handlingarna behövs för att anmäla installation av pelletspanna