Uppvärmning

En stor del av energin i bostaden går åt till uppvärmning. Olika slags uppvärmning passar på olika ställen. För olika installationer krävas tillstånd eller en anmälan till bygg- och miljöförvaltningen.

Innehåll på denna sida

Värmepump

För installation av värmepump kan det krävas tillstånd eller anmälan till Bygg- och miljöförvaltningen.

Tillstånd eller anmälan?

Det krävs ett tillstånd från Bygg- och miljönämnden för installation av värmepumpsanläggningar som tar värme från:

  • berg
  • mark
  • ytvatten
  • grundvatten

Har värmepumpen en effekt på 10 MW eller mer, så behöver en anmälan om miljöverksamhet göras. Anmälan behöver göras till Bygg- och miljöförvaltningen och tillstånd behöver sökas innan arbetet med installationen kan påbörjas.

Luftvärmepump

För luftvärmepumpar finns inte något generellt krav på anmälan eller tillstånd. En luftvärmepump som innehåller en köldmediemängd över 10 kg eller som har 5 ton eller mer koldioxidekvivalenter (CO2e), ska anmälas som köldmedieanläggning och en årlig kontrollrapport lämnas till Bygg- och miljönämnden.

Övriga värmepumpar

10 MW eller mindre: ansökan om tillstånd hos Bygg- och miljöförvaltningen.
Mer än 10 MW: Anmälan enligt miljöbalken till Bygg- och miljöförvaltningen.

Ansöka om värmepump

Använd gärna våra e-tjänster

Att tänka på

Tänk på att placeringen av värmepumpen måste anpassas så att störande buller inte uppkomer för närboende. För jord- och bergvärmepumpsanläggning i skyddsområde gäller särskilda regler. Kontakta Bygg- och miljöförvaltningen för mer information.

Fjärrvärme

Fjärrvärme gör att vattnet och elementen blir varma utan att man behöver tänka så mycket på det. Samtidigt är det resurseffektivt och får kretsloppen att fungera bättre. Med fjärrvärme blir uppvärmningen bekväm och trygg och det fungerar för såväl företag och bostadsrättsföreningar som villor. Fjärrvärmenätet i Sigtuna kommun sköts av Stockholm Exergi.

Besök Stockholm Exergi för frågor och mer information Länk till annan webbplats.

Kamin

Ska du installera en kamin eller genomföra en annan väsentlig ändring av en kamin/rökkanal behöver du lämna in en anmälan till kommunen. Om rökkanalen ska dras på utsidan av fasaden kan även bygglov för fasadändring krävas. Även en installation av en kassett i en befintlig kamin behöver du anmäla. Skorstenens höjd måste vara minst en meter över taktäckningsmaterialet.

Här kan du läsa mer om kaminer och rökkanaler på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du se vilka handlingar du behöver för att göra en anmälan Öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa mer om hur man eldar rätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En mysig brasa. Foto: Charlie Drevstam/Johnér

Foto: Charlie Drevstam/Johnér

Cisterner

En cistern är en behållare för till exempel olja. Som ägare till en cistern är man ansvarig för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt.

Om du ska installera eller ta en cistern ur bruk måste du anmäla det till oss. Vissa typer av cisterner måste du också kontrollera regelbundet, både för miljöns skull och för människors hälsa.

Läs mer om cisterner och vilka regler som gäller

Pellets

På landsbygden värms bostäderna ofta med hjälpa av en villapanna. Många av dessa har tidigare eldats med olja, men allt fler övergår till förnybara bränslen som pellets. För att installera en pelletspanna eller byta brännare för att byta bränsle från olja eller ved till pellets krävs en anmälan till kommunen.

Läs mer om kaminer och pannor på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De här handlingarna behövs för att anmäla installation av pelletspanna