Uppvärmning

En stor del av energin i bostaden går åt till uppvärmning. Olika slags uppvärmning passar på olika ställen.

Innehåll på denna sida

Solenergi

Med hjälp av en solfångare och solceller kan man producera både värme och el. Solfångare ger värme och solceller ger el.

Solfångare

Grundprincipen för solfångare är enkel. Man låter solen värma upp exempelvis vatten, som sedan kan användas för uppvärmning eller som kranvatten. Man kan även med en enklare solfångare värma luft som tillskott för uppvärmning.

Solceller

Solceller omvandlar solljuset till el. Verkningsgraden, andelen av det instrålade solljuset som kan omvandlas till el, ligger hos vanliga solceller gjorda av kisel, på mellan 15 och 20 procent. Men forskning på alternativa lösningar som tunnfilmsceller, bioplastceller och artificiell fotosyntes pågår.

Bidrag för solceller och solvärme

Det har funnits olika stöd och bidrag för gröna teknologier såsom solceller. Kontakta Energi- och klimatrådgivaren för uppdaterad information om olika stöd och bidrag.

Solfakta

De solstrålar som träffar jorden innehåller enorma mängder energi. Faktum är att om vi kunde ta tillvara all den solenergi som träffar jorden under en timme, skulle den räcka till att täcka hela mänsklighetens energibehov under ett helt år.

Vi använder hela tiden energi som ursprungligen kommer från solen. T.ex. genom maten vi äter, bensinen i våra bilar och i elen från vind- och vattenkraftverk. Solen driver de flesta av jordens naturliga processer. Men det går alltså att utnyttja solens energi i mer direkt form, som genom solfångare och solceller.

Värmepump

För installation av värmepump kan det krävas tillstånd eller anmälan till Bygg- och miljöförvaltningen.

Tillstånd eller anmälan?

Det krävs ett tillstånd från Bygg- och miljönämnden för installation av värmepumpsanläggningar som tar värme från:

  • berg
  • mark
  • ytvatten
  • grundvatten

Har värmepumpen en effekt på 10 MW eller mer, så behöver en anmälan om miljöverksamhet göras. Anmälan behöver göras till Bygg- och miljöförvaltningen och tillstånd behöver sökas innan arbetet med installationen kan påbörjas.

Luftvärmepump

För luftvärmepumpar finns inte något generellt krav på anmälan eller tillstånd. En luftvärmepump som innehåller en köldmediemängd över 10 kg eller som har 5 ton eller mer koldioxidekvivalenter (CO2e), ska anmälas som köldmedieanläggning och en årlig kontrollrapport lämnas till Bygg- och miljönämnden.

Övriga värmepumpar

10 MW eller mindre: ansökan om tillstånd hos Bygg- och miljöförvaltningen.
Mer än 10 MW: Anmälan enligt miljöbalken till Bygg- och miljöförvaltningen.

Att tänka på

Tänk på att placeringen av värmepumpen måste anpassas så att störande buller inte uppkomer för närboende.
För jord- och bergvärmepumpsanläggning i skyddsområde gäller särskilda regler. Kontakta Bygg- och miljöförvaltningen för mer information.

Ansöka om värmepump

Vindkraft

Sigtuna kommun är ägare till två vindkraftverk. Det ena ligger i Ockelbo (Fallåsberget 10) och det andra ligger på slätten mellan Lund och Eslöv (Odarslöv 4).

De två kraftverken producerade under 2017 tillsammans 10 957 MWh el, vilket motsvarar cirka 56 procent av all el som användes i kommunens verksamhetslokaler samma år.

Vindkraftverket Fallåsberget 10 är av märket SWT-2-3-101 och har en effekt på 2,3 MW, är 149 meter högt och med en rotordiameter på 101 meter. Under 2017 producerade vindkraftverket 6 063 MWh.

Vindkraftverket Odarslöv 4 är något mindre och av märket Enercon. Det har en effekt på 2,3 MW, är 135 meter högt och med en rotordiameter på 71 meter. Under 2017 producerade vindkraftverket 4 894 MWh.