Hundrastgårdar

Här finns information om kommunens hundrastgårdar samt vad som gäller för dig som är hundägare.

Hundrastgårdar

I kommunen finns det 16 hundrastgårdar med en sammanlagd yta på ca 45 000 kvadratmeter. En hundrastgård är en inhägnad där hunden kan springa fritt och där det finns tillgång till hundkärl. De första hundrastgårdarna i kommunen anlades redan på 1960-talet för att förhindra allmän nedskräpning och samtidigt möjliggöra för hundarna att röra sig fritt.

Hundrastgårdarnas placering i Sigtunakartan.

Städa efter din hund

Ta ditt ansvar som hundägare och städa efter din hund. De lokala ordningsföreskrifterna fastlägger att inom detaljplanelagt område skall föroreningar efter hundar plockas upp på gator, vägar, gång- och cykelvägar, torg, parker, planteringar och gräsmattor som regelbundet sköts, samt motionsspår. Det finns hundlatriner i varje hundrastgård. Dessutom har stationer med gratis hundpåsar placerats ut i alla hundrastgårdar och på andra strategiska ställen runt om i kommunen. Hundpåsarna i stationerna är biologiskt nedbrytbara. Hundexkrementer tas upp med en plastpåse och läggs i en papperskorg som kommunen tillhandahåller och sköter.

Lokala ordningsföreskrifter

I de lokala ordningsföreskrifterna står att både hundar och katter ska hållas kopplade inom torg, parker och idrottsplatser. Varken hundar eller katter får vistas på begravningsplatser, badplatser, skolgårdar eller gård vid förskola. När hunden eller katten inte hålls kopplad skall den vara märkt så att ägaren kan identifieras.

Bra att tänka på

  • Visa hänsyn till andra som utnyttjar hundrastgårdarna.
  • Ingen har ensamrätt i hundrastgården utan flera hundar ska kunna vistas där samtidigt. Vet du med dig att din hund har svårt att umgås med andra hundar bör du vara extra lyhörd när andra hundar och deras ägare kommer till hundrastgården.
  • Städa efter er hund.
  • Tänk också på allergiker och undvik att ta med hunden till offentliga lokaler. Detta gäller inte ledarhund för synskadad person eller polishund i tjänst.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.