Vandringsleder

I Sigtuna kommun finns många leder, stigar och promenadstråk. Vissa leder är kortare och andra sträcker sig över kommungränsen. På flera platser finns grillplatser, bänkar och rastbord.

Vandringsleder i naturreservat

Alla naturreservat i kommunen välkomnar besökare. I fem av naturreservaten har vandringsleder märkts upp. Med tydligt skyltade stigar, kartskyltar längs med stigen, vägvisare och kilometeruppgifter är det lätt att ge sig ut i naturområdena.

Steningedalsleden

Cirka 7,5 km lång. Börjar i Märsta vattenpark bakom stationen och går genom Sköndalsskogens och Steningedalens naturreservat ner till Steningebadet där den ansluter till Upplandsleden. Följer man denna västerut kan man också ansluta till Rävstaleden.

Rävstaleden

Rävstaleden är en 8 km lång vandringsstig genom skog och betesmark i Rävsta naturreservat, med gravfält, badplats och flera grillplatser på vägen.

Hällsbostigen

Hällsbostigen är en 4 km lång stig genom trollskogen i Hällsboskogens naturreservat. Här har vi anlagt spänger över blöta partier på stigen, som börjar från elljusspåret.

Wenngarnsstigen

Wenngarnsstigen (cirka 3,5 km) utgår från Wenngarns slott och rundar Askarehage naturreservat. Stigen går förbi fågeltornet och grillplatsen. Vandringsleden ligger i samma reservat som Askarestigen, men har mer lättgångna stigar.

Askarestigen

Askarestigen (cirka 2,5 km) går på små stigar genom betesmarken och på en spång över strandängarna i Askarehage naturreservat, förbi fågeltorn och utsiktsplattform.

Upplandsleden

Upplandsleden är en 450 km lång vandringsled som sträcker sig från Barkarby i söder upp till Älvkarleby i norr. Upplandsleden planerades och byggdes 1977-1985. För drift och underhåll svarar respektive kommun eller kommundel. Leden är märkt med ringar i orange på träd eller stolpar, samt med Upplandsledens symbol.

I vår kommun passerar leden genom bland annat Sigtuna, Steninge och Rosersberg. Den biten av sträckningen visas på kartan. Som ni ser saknas det en bit men det går att ta sig fram där, trots att inga markeringar finns.

Hitta vandringlederna

Vandringsleder utmärkta i Sigtunakartan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.