Parker och grönområden

Grönskande parker i stadsmiljö har många hälsofördelar och bidrar till att göra vår kommun mer levande. Här finns information om våra parker och grönområden.

Innehåll på denna sida

Parker ska möta många människors olika behov och samtidigt vara trygga mötesplatser för alla som vistas där. De har betydelse för biologi, klimat och trivsel som en del i den vackra staden. Sigtuna kommun har som vision och uppdrag att skapa vackra, upplevelserika och säkra gröna miljöer för kommuninvånare och besökare, med goda förutsättningar för biologisk mångfald.

Märsta

Kanonkulleparken

Denna park har två entréer som binds samman med en upplyst gång- och cykelväg från norr till söder. I den norra delen finns en ny lekplats för mindre barn, medan söderdelen erbjuder grill- och sällskapsytor. I mitten av parken finns en multisportarena för lite äldre barn och vuxna, med basketkorgar, mindre mål, parkour och hängmattor.

Sätunaparken

Parken är en stadsdelspark i centrala Märsta. Det är en mötesplats som erbjuder aktiviteter för människor i alla åldrar, från småbarnslek till utegym. Sätunaparken är en plats i kommunen där det firas midsommar.

Äppelparken

Centralt i Märsta ligger Äppelparken, en mycket uppskattad och härlig oas. Hit kan du ta med dig picknickkorgen och njuta bland äppelträden. I parken finns även en scen som kan användas vid olika tillställningar i parken.

Kyrkoparken

En mindre park med äldre tallar. I parken finns även en lekplats.

Märsta åstråk

Stråket är en vattenpark längs Märstaån. En uppskattad park bara ett stycke från trafikledernas intensiva tåg- och biltrafik.

Äppelparken i Märsta. Fotograf: Sigtuna kommun

Äppelparken

Sigtuna stad

Borgmästarängen

Borgmästarängen är en mötesplats för alla åldrar. I parken finns en lekplats med gungdjur, rutschkana, klätterlek, hängmatta, studsmatta och sandlåda. Det finns olika sittgrupper en scen som kan nyttjas till exempelvis dans, yoga och olika former av uppträdanden.

Visionsbild för Borgmästarängen i Sigtuna stad. Bild på människor som sitter i parkens trappa som vetter ned mot vattnet.

Visionsbild för Borgmästarängen i Sigtuna stad. Illustration: White arkitekter

Drakegården

Drakegårdens trädgård ligger mellan Torggränd och Laurentii gränd och sträcker sig ned till Strandvägen. Blomsterprakten är stor och här kan besökare uppleva doft, färger och gamla fruktträd.

Närmast byggnaden finns grusgångar och sittplatser som omges av perennrabatter. En trappa leder ned till det huvudsakliga trädgårdsrummet som är uppbyggt med blomsterrabatter på båda sidor om en tydlig mittaxel som leder ned mot Strandpromenaden och Mälaren. Idag finns även en stadsodling i parken som sköts av Omställning Sigtuna och en bikupa som bidrar till den biologiska mångfalden. I parken finns en musikpaviljong där det ibland bjuds på musik under sommarhalvårets varma kvällar.

Drakegårdens historia

Drakegården är en fastighet där många människor har funnit husrum under årens lopp. En av dem provinsialläkaren Knut Drake af Hagelsrum, som bodde här 1875-1922, har givit gården dess namn. Gården ligger bevarad mitt i Sigtuna stad och är numera den enda tomt i stadskärnan som omfattar ett helt kvarter. Den nuvarande byggnaden uppfördes under 1700-talets första hälft, troligtvis efter ritningar av slottsarkitekten Carl Hårleman. Under åren har en del omplanteringar gjorts i Drakegårdens trädgård och då har hänsyn tagits till hur trädgården såg ut på 1900-talets början. Trädgården har gjorts om för att möta dagens behov och är idag en prydnadsträdgård med plats för rekreation och vila. I början av 1900-talet var Drakegården främst en nyttoträdgård med mycket frukt, bär och grönsaker som odlades för eget behov. Odlingen har idag helt försvunnit men stora delar av trädgårdens formspråk och planläggning har bevarats.

Malmtorget

Parkens centralpunkt är en porlande fontän omgiven av en perennplantering. En klippt måbärshäck ramar in parken och blommande buskar ger skydd mot vägen. Narcisser och dagliljor bidrar till doftupplevelser. Det gör även syrener och schersminer som blommar under försommaren. Här finns också en trollhassel som blommar tidigt på bar kvist med lustiga gula blommor. Färgtemat i parken går i blålila och gult.

Strandpromenaden

Det öppna parkrummet i centrala staden är ett uppskattat inslag i stadsbilden som inspirerar till lek och avkoppling. Detta område ska behålla sin karaktär med sina stora gräsytor och klättervänliga pilträd. Minigolfbanan är en uppskattad aktivitet.

Upplevelsebryggorna gör att man kan få direkt kontakt med vattnet. Bryggorna har formen av fiskar och kommer att döpas efter vanliga fisksorter i Mälaren. Varje ”fisk” har också ett nedsänkt trappsteg där man kan sitta och plaska med fötterna i vattnet.

Trekanten och Humlegården

Parkerna Trekanten och Humlegården ligger längs med Stora gatan på var sin sida om Ladugränd. Parkerna är idag en sammanhållen park som välkomnar besökare genom flera markerade entréer. Parken består av öppna gräsytor omgivna av planteringar med fleråriga växter och buskar, röda pergolor med klätterväxter visar besökare var entréerna ligger.

”Paret” är en stenskulptur som står under en hägg i parkens inre del. Det är två kroppar i granit som tyr sig till varandra. Konstnären heter Margot Bo Larsson är född och verksam i Sigtuna. Skulpturen skänktes till Sigtuna stad 1970.

En flicka hoppar mellan träden på strandpromenaden i Sigtuna. Fotograf: Sigtuna kommun (sam27)

Strandpromenaden i Sigtuna. Fotograf: Sigtuna kommun

Valsta

Valstastråket

Valstastråket är ett uppskattat stråk där det bland annat finns utegym, lekplatser och mötesplatser för alla åldrar. Stråket består bland annat av Blåbärsparken.

Vattentornsparken

Parken vid vattentornet i Valsta rustades upp med visionen om att skapa en tryggare mötesplats med aktiviteter för människor i alla åldrar 2022. Här finns lekplats, boulebana, grillplats och upplysta umgängessytor med tillgänglighetsanpassade möbler för små som stora sällskap.

Läs mer om parken här.

Två vuxna och två barn umgås i Vattentornsparken i Valsta. Fotograf: Rosie Alm (sam12, sam4, sam3, sam2)

Vattentornsparken i Valsta. Fotograf: Rosie Alm

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.