Föreningar, föreningsliv

I Sigtuna kommun finns ett rikt föreningsliv med många olika föreningar och ett stort antal engagerade invånare. Det finns föreningar inom barn- och ungdomsidrott, elitidrott, mulleskola, teater, hembygd, konst, vuxenidrott och många fler områden.

Föreningar uppmärksammas extra med olika stipendier och priser som delas ut i samband med den årliga Föreningsgalan. Samarbeten mellan föreningar och kommunen pågår hela året.

Brobygget

Brobygget är en satsning Sigtuna kommun gör i samverkan med föreningslivet. Syftet är att erbjuda en meningsfull fritid för ungdomar, med fokus på idrott.

Registrerade föreningar inom kultur, fritid och idrott kan söka olika bidrag och stöd. Kontakta föreningskonsulenten som handlägger föreningslivets idrott- och fritidsbidrag eller kultursamordnaren som handlägger bidrag till kulturföreningar.

Läs mer om föreningsbidrag under rubriken Föreningsbidrag och stipendier.