Affischer på digitala skärmar

Kommunens digitala skärmar fungerar som anslagstavlor där kommunen och föreningar kan publicera affischer om aktiviteter eller evenemang. På den här sidan hittar du som förening information om hur du går tillväga om du vill publicera en affisch på kommunens digitala skärmar.

Om skärmarna

Sigtuna kommun äger ett flertal digitala skärmar som finns placerade på olika platser runt om i kommunen. De digitala skärmarna kan nyttjas av kommunens verksamheter och av föreningslivet i Sigtuna kommun. Olika skärmar är avsedda för olika typer av digitala affischer. Vissa skärmar som till exempel de i kommunhuset är avsedda endast för affischer med kommunens verksamheter som avsändare medan andra skärmar kan nyttjas även av föreningslivet.

Sigtuna kommun har en rutin för de digitala skärmarna som beskriver hur vi ska gå tillväga inför och vid varje publicering i fråga om format, innehåll, val av skärmar, tider för publicering och annat. Föreningslivets publiceringar måste inte följa kommunens grafiska profil men ha korrekt format och i övrigt hålla sig till rutinen precis som kommunens egna publiceringar. Detta kommer de som du skickar in din affisch till att behöva ta hänsyn till.

Storlek och format

De skärmar som föreningslivet har möjlighet att publicera affischer på är alla i stående format. Du behöver alltså endast ta fram en affisch för stående format. Stående affischer måste vara i storleksförhållandet 16:9, alltså exempelvis 1080x1920 pixlar (höjd gånger bredd). Din affisch måste ha rätt format för att den ska kunna publiceras på skärmarna. Du kan alltså inte använda exempelvis en A3-affisch.

Powerpoint-mallar med rätt stående storlek kan ni ladda ned här:

Stående vit bakgrund Powerpoint, 83 kB.

Stående svart bakgrund Powerpoint, 82.5 kB.

Affischer i liggande format behöver endast de simföreningar som har möjlighet att publicera på flera av simhallarnas liggande skärmar ta fram vid önskemål om att publicera affischer där. Då gäller också storleksförhållandet 16:9, alltså exempelvis 1920x1080 pixlar (bredd gånger höjd).

Powerpoint-mallar med rätt liggande storlek kan ni ladda ned här:

Liggande vit bakgrund Powerpoint, 84 kB.

Liggande svart bakgrund Powerpoint, 82.5 kB.

De filformat som kan användas när du skickar in affischen till oss är jpg eller pdf.

Innehåll och utseende

Alla affischer visas som regel i 10 sekunder för den digitala skärmens förbipasserande. För att målgruppen ska hinna uppfatta och ta till sig budskapet av affischen behöver innehållet vara kortfattat, illustrativt och tillgängligt. Om din affisch innehåller information om en kommande aktivitet, se affischen mer som en intresseväckare för aktiviteten som man i sin tur kan läsa mer om på er webbplats.

Tänk på att

 • använda några få och korta meningar
 • hänvisa vidare till er webbplats för mer och detaljerad information
 • med fördel använda stora bilder
 • text kan vara svår att läsa på vissa bakgrunder eller om den är för liten.

När och var publiceras affischen?

När du skickar in din affisch kan du ange när du önskar att affischen publiceras. På grund av det stora flödet på skärmarna är visningstiden max en månad i taget, med uppehåll på minst en månad mellan visningstillfällena. Önska med fördel därför att affischen visas exempelvis en månad inför en kommande aktivitet eller ett evenemang.

Vi erbjuder föreningslivet i Sigtuna kommun möjligheten att publicera affischer på vissa av våra skärmar i följande utrymmen:

 • Ekilla sporthall
 • Forum
 • Kulturumteatern
 • Midgårdsbadet
 • Midgårdsvallen
 • Märsta bibliotek
 • Mötesplatsen i Valsta
 • Pinbackshallen
 • Prästängshallen
 • Rosershallen
 • Sigtuna Fritidscenter
 • Steningehöjdens sporthall
 • Vikingahallen.

Samarrangemang med Sigtuna kommun?

Kontakta oss gärna då vi vill se och ha möjlighet att godkänna affischen med vår logotyp.

Lägger vi upp alla affischer?

Vi förbehåller oss rätten att godkänna affischen innan publicering. Innehåll och bilder måste vara moraliskt och etiskt korrekta. Vi gör också en bedömning av om det som affischen informerar om är relevant och lämpligt för publicering på kommunens digitala skärmar och av om affischens utseende i sig möjliggör för budskapet att nå fram.

Om era affischer inte har korrekt format, innehåller för mycket text, information som inte är lämplig eller relevant eller liknande kommer vi att återkoppla till er varför affischen inte kan publiceras.

För föreningslivets publiceringar gäller också att

 • respektive förening som regel får ha max två (2) affischer publicerade samtidigt på de digitala skärmar som är tillgängliga för föreningslivet
 • föreningar som har verksamhet i de lokaler där skärmen finns placerad får publicera ytterligare affischer på just de skärmarna (exempelvis kan alltså Rosersbergs IK ha fler än två affischer publicerade samtidigt på den digitala skärmen i Rosershallen)
 • affischer från kommunens verksamhet alltid kommer att prioriteras vid många samtidiga publiceringar på en skärm.

Skicka in affischen

Skicka den färdiga affischen som uppfyller alla ovanstående krav till oss genom kultur- och fritidsförvaltningens gemensamma mejl.

Skicka e-post till kulturochfritid@sigtuna.se

Vi är flera som delar på arbetet med att granska och publicera affischer.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.