Arkiv

Arkivet ger insyn i den kommunala verksamheten, men är också en guldgruva för den historieintresserade. Du är välkommen att besöka arkivet. Ta gärna kontakt med kommunarkivarien som ordnar visning eller forskarbesök. 

Vad finns i arkivet?

Arkivet ska underlätta för allmänheten att få insyn i den kommunala verksamheten. Men kommunens arkiv är också en guldgruva för den historieintresserade. Exempel på vad man kan hitta är vad fattighuset fick för varor, vad de styrande i kommunen drev för frågor, vad Märsta kommun hade för roll då Arlanda byggdes, gamla betyg, skolhälsovårdsjournaler och klassfoton.

Hur får jag tag i arkivhandlingar?

Du är välkommen att besöka arkivet. Ta gärna kontakt med kommunarkivarien som ordnar visning eller forskarbesök. Du kan söka själv i den nationella arkivdatabasen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i förteckningar över vad som finns i kommunen och i andra kommuner. Arkivhandlingarna kan man inte se här .

Hur styrs arkivverksamheten?

Arkivlagen 1990:782 samt anvisningar om tillämpning av arkivreglemente fastställt av kommunfullmäktige reglerar arkivhanteringen. Kommunarkivet tillhör kommunstyrelsen.  Riksarkivet har en rådgivande roll gentemot kommunen. Det finns en samrådsgrupp för kommunala arkivfrågor med olika representanter från Riksarkivet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Exempel på vad man kan hitta är vad mormor hade för betyg, vad fattighuset fick för varor, vad de styrande i kommunen drev för frågor, byggnadsritningar, vad Märsta kommun hade för roll då Arlanda byggdes, vilka som hade flera rösträttigheter än en (ju mera pengar man hade, desto mer rösträttigheter hade man; så kallade fyrkar), vad som skrivits i min skolhälsovårdsjournal och gamla klassfoton. Här finns också kommuninvånaren Harald Ivarssons tidningsutklipp från 1960- som rör Märsta kommun och Sigtuna kommun.

Du är välkommen att besöka arkivet. Ta gärna kontakt med kommunarkivarie som ordnar visning eller forskarbesök. Kontakta kontaktcenter om du vill lämna något för arkivering.

Kommunens olika arkiv

De arkivhandlingar som finns tillgängliga har tillhört ett flertal landskommuner och Sigtuna stad innan de slogs samman till Sigtuna kommun den 1 januari 1971. Här ser vi de små kommuner som genom en sammanslagning bildade Sigtuna kommun:

1. S:t Olofs landskommun 1863-1947
2. S:t Pers landskommun 1863-1947
3. Haga landskommun 1863-1951
4. Sigtuna stad 1868-1970. Kommun 1-3 inlemmades i Sigtuna stad
5. Delar av Skepptuna landskommun (Skepptunadelen, Vidbo och Lunda landskommuner 1863- 1951)
6. Skepptuna kommun 1952-1966
7. Norrsunda landskommun 1863-1951
8. Odensala landskommun 1863-1951
9. Husby-Ärlinghundra landskommun 1863-1951
10. Skånela landskommun 1863-1951
11. Märsta kommun 1951-1970. Kommun 5-9 inlemmandes i Märsta kommun
12. Sigtuna kommun 1971- Märsta kommun och Sigtuna stad slås samman till en kommun