Bildarkiv

I bildarkivet kan du ta del av en mängd fotografier från flera årtionden. Det är exempelvis bilder från utbyggnaden av Märsta, anläggningar av nya lekplatser och byggnader. Även bilder på personal finns tillgängliga. Bilderna är pappersbilder. Vi lägger i mån av tid ut bilder på facebook på "Du vet att du är från Sigtuna om" och "Märstaminnen" samt på instagram. Ibland vill vi ha hjälp med vad de föreställer.

Bilder liksom handlingar från arkivet lånas aldrig ut. Däremot kan bilderna reprofotograferas genom kommunens försorg. Beställaren betalar. Man kan också få bilder (även handlingar) digitalt. Vid publicering ska fotografens namn anges om den är känd. Det ska också anges att bilden är hämtad ur Sigtuna kommuns arkiv. Det är användarens ansvar att inhämta tillstånd från fotografen och eventuellt betala avgift till densamma.

Nedan visas två exempel på bilder som finns i arkivet:

Bild på kommnhuset

I kommunens personaltidning i september 1984 skriver man om att "Matsilver" ska vara inflyttningsklart i december 1985. Hela byggnaden kallades "Matsilver" taget efter att det varit en bestickfabrik. I tidningen skriver man också att det ser ut som om huset varit drabbat av en jordbävning. Huset bar också arbetsnamnet "Nagasaki". Man försökte behålla så mycket som möjligt. Endast smärre förändringar gjordes beträffande trapphusen. Inglasade rum byggdes längs ytterväggarna. Med tiden sattes gardiner upp för att få lite avskildhet. Så har vi idag. Restaurangen skulle ge plats åt 80-90 matgäster. Idag finns inte restaurangen kvar.

Bild på Tallholmabacken

Vägen mot Märsta station nedanför Tallholmabacken. Det vita huset är Janssons affär. I det andra vita huset bakom, med brutet tak, bodde tant Anna som hade kiosken bredvid stationen. Stationshuset i rött trä skymtar i slutet av vägen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.