Mötesplatser

I Sigtuna kommun finns flera mötesplatser för invånare i olika åldrar. Bland annat tre fritidsgårdar, Träffpunkten för seniorer och Kulturskolan.