Mötesplatser

I Sigtuna kommun finns flera mötesplatser för invånare i olika åldrar. Bland annat tre fritidsgårdar, Träffpunkten för seniorer, Kulturlänken, Kulturskolan och den nya mötesplatsen i Valsta.