Mötesplatsen i Valsta

På den nya mötesplatsen i Valsta kan du läsa, prova på instrument, sjunga, dansa, upptäcka konst och delta i sagostunder. Träffas, prata, få studie- och fyrkesvägledning samt hjälp med kommunärenden. Allt under samma tak.

Öppettider och adress

Mötesplatsen i Valsta har öppet måndag till fredag, klockan 08.00-16.00. Under dessa tider har kontaktcenter alltid öppet. På kontaktcenter kan du få svar på frågor, lämna in handlingar, få hjälp med e-tjänster och mycket annat inom kommunens alla verksamhetsområden.

Du hittar mötesplatsen i Valsta centrum, Hammargatan 6.

Händer på mötesplatsen

Julgransutställning

Mellan den 29 november och den 12 januari kan du ta del av en julgransutställning på mötesplatsen. Olika organisationer och verksamheter har fått dekorera varsin gran med uppmaningen att ta ut svängarna. Kanske kan du få inspiration till din egen julgran?

Rösta på din favoritgran! Du som besöker mötesplatsen och röstar på din favoritgran har möjlighet att delta i utlottningen av fina priser. Bland annat ett årskort på Sigtuna Museum & Art. Du kan rösta på granarna till och med den 22 december. Den vinnande granen och vinnarna av utlottningen utses på julgransplundring den 12 januari klockan 14.00.

Övriga aktiviteter

Vilka andra aktiviteter som arrangeras på mötesplatsen kan du ta del av i evenemangskalendern.

Evenemangskalendern

En mötesplats för dialog, kultur och möten

Den nya mötesplatsen i Valsta är en mötesplats för dialog, kultur och möten. Det är en mötesplats för alla som bor i Valsta där du kan ta del av allt från invånarservice till upplevelser och lärande. Här ryms kultur i olika former så som konst, musik, teater och läsfrämjande aktiviteter varvat med föreningsträffar, dialogmöten, utbildningar och samhällsinformation.

Till exempel har vi utrymmen för sagostunder, småbarnsdans och babyrytmik och en scen med möjlighet till uppträdanden och författarbesök. I våra olika rum kan du prova på instrument och få studie- och yrkesvägledning samt hjälp att ansöka till vuxenutbildningen. På kontaktcenter kan du få svar på frågor, lämna in handlingar, få hjälp med e-tjänster och mycket annat inom kommunens alla verksamhetsområden. Det finns också möjlighet att lämna in och beställa biblioteksböcker för utlåning från mötesplatsen.

På mötesplatsen finns även möjlighet för föreningar att låna lokaler.

Mötesplatsens verksamheter

På mötesplatsen samverkar flera kommunala verksamheter i syfte att etablera en trygg, kreativ och demokratisk mötesplats.

Tyck till om mötesplatsen

Vi vill att du bor som i Valsta fortsatt är med och tycker till om samt formar mötesplatsen. Har du tankar och idéer som du vill förverkliga här? Under mötesplatsens öppettider kommer ett flöde av olika värdar att bemanna lokalen och ha möjlighet att prata med och fånga upp idéer från dig som besöker oss. Dela med dig av dina idéer på plats eller kontakta oss på annat sätt.

Tyck till

Ett resultat av tidigare önskemål

Mötesplatsen är ett resultat av de dialoger som genomfördes under 2018 och 2019 i syfte att stärka kommundelen Valsta som bostads- och vistelseplats. Då uttrycktes bland annat ett behov av en demokratisk mötesplats med kulturella, sociala och pedagogiska inslag för såväl barn som unga och äldre invånare.

Mötesplatsens nya namn

Den nya mötesplatsen i Valsta ska namnges i en process där vi vill att du som kommuninvånare är med och tycker till om namnet. Processen kommer att inledas framöver och kommuniceras i kommunens kanaler.