Mötesplatsen i Valsta

På den nya mötesplatsen i Valsta kan du läsa, prova på instrument, sjunga, dansa, upptäcka konst och delta i sagostunder. Träffas, prata, få studievägledning samt hjälp med kommunärenden. Allt under samma tak.

Öppettider och adress

Mötesplatsen i Valsta har öppet måndag till fredag klockan 08.00-16.00. Under dessa tider har kontaktcenter alltid öppet. På kontaktcenter kan du få svar på frågor, lämna in handlingar, få hjälp med e-tjänster och mycket annat inom kommunens alla verksamhetsområden.

Du hittar mötesplatsen i Valsta centrum, Mjölnergatan 26.

Händer på mötesplatsen

Konstutställning

I lokalen pågår ständigt någon form av konstutställning med olika temainriktning. Dessa produceras antingen tillsammans med Sigtuna Museum & Art eller med andra externa aktörer eller invånare. Varje utställning hänger uppe i snitt 1-3 månader med en inledande vernissage i anslutning till utställningen.

Övriga aktiviteter

Alla aktiviteter som arrangeras på mötesplatsen kan du ta del av i evenemangskalendern.

Evenemangskalendern

Boka lokal på mötesplatsen

Du som förening eller privatperson kan boka lokaler på mötesplatsen i Valsta för att exempelvis hålla möten, ha dansträning eller anordna fest. Lokalerna finns tillgängliga för bokningar på tider då de inte nyttjas av kommunens verksamheter. Du kan boka lokalen via vår webbtjänst. Sök efter lediga tider och gör en bokningsförfrågan. Observera att din bokning är giltig först när du fått en bokningsbekräftelse. I webbtjänsten hittar du även kontaktuppgifter och information om avgifter, regler och fördelningsprinciper och annat som har med bokning av lokaler i Sigtuna kommun att göra.

Mellanrummet

Mellanrummet ligger i anslutning till den stora lokalen på mötesplatsen. Lokalen kan hyras för möten med möjlighet att anpassa möbleringen efter antal deltagare. Mellanrummet kan utökas i storlek genom att hyra mellanrummet och lilla rummet tillsammans och öppna upp väggen mellan rummen.

Antal i lokalen och befintlig utrustning

 • Rymmer cirka 25-30 personer
 • Projektor och projektorduk
 • Whiteboard-tavla och pennor
 • Bord och stolar

Barnrummet

Barnrummet ligger ut mot centrumgången med stora fönster från golv till tak. Det finns gardiner i lokalen som kan skapa insynsskydd. Lokalen fungerar som mötesrum, danssal och festlokal beroende på ändamål.

Antal i lokalen och befintlig utrustning

 • Rymmer cirka 40 personer
 • Projektor och projektorduk
 • Bord och stolar
 • Ljudanläggning

Lilla rummet

Lilla rummet ligger i anslutning till den stora lokalen på mötesplatsen. Lilla rummet och mellanrummet kan hyras tillsammans och slås samman till ett större rum.

Antal i lokalen och befintlig utrustning

 • Rymmer cirka 4-6 personer
 • Projektor kan ordnas vid behov
 • Whitebord-tavla och pennor

Om mötesplatsen

Den nya mötesplatsen i Valsta är en mötesplats för dialog, kultur och möten. Det är en mötesplats för alla som bor i Valsta där du kan ta del av allt från invånarservice till upplevelser och lärande. Här ryms kultur i olika former så som konst, musik, teater och läsfrämjande aktiviteter varvat med föreningsträffar, dialogmöten, utbildningar och samhällsinformation.

Till exempel har vi utrymmen för sagostunder, småbarnsdans och babyrytmik och en scen med möjlighet till uppträdanden och författarbesök. I våra olika rum kan du prova på instrument och få studie- och yrkesvägledning samt hjälp att ansöka till vuxenutbildningen. På kontaktcenter kan du få svar på frågor, lämna in handlingar, få hjälp med e-tjänster och mycket annat inom kommunens alla verksamhetsområden. Det finns också möjlighet att lämna in och beställa biblioteksböcker för utlåning från mötesplatsen.

På mötesplatsen finns även möjlighet för föreningar att låna lokaler.

Boka lokal på mötesplatsen

Mötesplatsens verksamheter

På mötesplatsen samverkar flera kommunala verksamheter i syfte att etablera en trygg, kreativ och demokratisk mötesplats.

Tyck till om mötesplatsen

Vi vill att du bor som i Valsta fortsatt är med och tycker till om samt formar mötesplatsen. Har du tankar och idéer som du vill förverkliga här? Under mötesplatsens öppettider kommer ett flöde av olika värdar att bemanna lokalen och ha möjlighet att prata med och fånga upp idéer från dig som besöker oss. Dela med dig av dina idéer på plats eller kontakta oss på annat sätt.

Tyck till

Ett resultat av tidigare önskemål

Mötesplatsen är ett resultat av de dialoger som genomfördes under 2018 och 2019 i syfte att stärka kommundelen Valsta som bostads- och vistelseplats. Då uttrycktes bland annat ett behov av en demokratisk mötesplats med kulturella, sociala och pedagogiska inslag för såväl barn som unga och äldre invånare.