Föreningsbidrag

Ideella föreningar som är registrerade i kommunens föreningsregister kan vanligtvis ansöka om föreningsbidrag om kraven uppfylls. Kom ihåg att du måste vara registrerad innan du kan ansöka om föreningsbidrag.