Simhallar

I kommunen finns två simhallar med olika bassänger och träningsmöjligheter. Midgårdsbadet i Märsta, som är lite större, och Sigtuna Fritidscenter beläget i Sigtuna stad.

Simhallarna stängda från och med 23 december

Kultur- och fritidsnämnden har med anledning av de nya restriktionerna fattat beslut om inskränkningar inom sina verksamhetsområden. Det innebär bland annat att simhallarna tillfälligt kommer hålla stängt för allmänheten och att inomhuscuper- och läger ställs in.

• Samtliga tidsbundna tränings- och simkort på kultur- och fritidsnämndens simhallar pausas.

• Simhallarna är stängda för allmänheten. Undantag är Midgårdsbadet som håller öppet för invånare som av medicinska eller rehabiliteringsskäl har behov av sim- och rehabiliteringsträning samt för förenings- och skolaktiviteter. (simskolor)

Info om rehabtider finns under öppettider.

Beslutet gäller för närvarande till och med 13 februari, beslutet omvärderas kontiunerligt beroende av myndigheternas restriktioner.