Friluftsliv och motion

I Sigtuna kommun finns många möjligheter till friluftsliv och motion, bland annat fina vandrings- och cykelleder, löpspår, naturområden och parker.