Badplatser

På flera håll i kommunen finns fina strandbad med bryggor. Här hittar du mer information om respektive badplats.

Steningebadet sandstrand.

Steningebadet. Fotograf: Sigtuna kommun

Steningebadet

Steningebadet ligger vid Mälaren intill Steninge slott i Märsta. Vid badplatsen finns bryggor, en stranddusch och toalett.

En del av området är reseverat för besökare med hund som är tydligt avgränsat från den övriga badplatsen. Även här finns brygga och möjlighet till strandbad.

För hundägare krävs god uppsikt över sina hundar och att de följer de regler som finns gällande kopplingstvång och att plocka upp efter hunden.

Sjudargårdsbadet

I Sigtuna tätort finns Sjudargårdsbadet som ligger vid Mälaren väster om centrala Sigtuna.
Här finns bryggor, toaletter, dusch samt servering under badsäsongen.

Rosersbergsbadet

I Rosersberg vid Mälaren ligger Rosersbergsbadet som är utrustat med bryggor och en kemtoalett.

Munkholmsbadet

Längst ut på Munkholmen finns det lilla badet Munkholmsbadet.

Att tänka på för trivsel vid baden

  •  För trivsel runt baden är hundar, hästar och andra djur inte tillåtna inom badplatsområdena. På Steningebadet finns en avgränsad del där hundar och hästar är välkomna.
  • Cyklar, mopeder och andra fordon får inte parkeras på badplatserna.
  • Fiske från brygga eller strand är inte tillåtet.
  • Grillning är tillåtet vid de fasta grillarna men inte på övriga ställen.
  • Musik på hög volym eller annat som kan upplevas som störande för andra gäster får inte förekomma.
  • Glas och porslin är tillåtet att använda med förstånd. Stora mängder krossat glas plockas upp varje år. Det innebär risk för alla att skada fötterna. Var därför försiktig med ert användande av glas.
  • Att dyka från bryggorna är inte tillåtet för att minimera allvarliga skador.

Åtgärder som görs

Badet rensas från skräp och större skaderisker minst en gång per år inför badsäsongen. Personal gör regelbundet en kontroll runt bryggorna. Upptäcker ni en skaderisk eller hinder kontakta vaktmästare så fort som möjligt.

Algblomning

Under senare delen av sommaren förekommer det ofta algblomning längs med kuster och i sjöar. Algblomning är när växtplankton förekommer i stora mängder. Det är ett naturligt fenomen. Vattnet grumlas, ändrar färg och algerna bildar ett lager på vattenytan. Lagrets tjocklek varierar beroende på hur kraftigt algerna blommar.

Tidigare provtagningar visar att det algblommande vattnet vid strandbaden i Sigtuna kommun domineras av en s.k. cyanobakterie.

Mängden alger vid stranden kan snabbt ändras, beroende på vindriktning och vindstyrka. Vi rekommenderar att man inte badar om det förekommer stora ansamlingar av alger i vattnet.

Mer information om algblomning finns på www.naturvardsverket.se

Kommunen kontrollerar vattnet

Badplatserna omfattas av EU:s föreskrifter och under sommaren tas prover för att kontrollera vattenkvaliten. Provtagning vid kommunens bad sker var fjärde vecka under sommaren.  Analysen tar ungefär två veckor och resultaten publiceras så snart de är klara.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.