Utomhusbad

Midgårdsbadet har Nordens första och största utomhusbad med naturlig rening. Utomhusbadet har både en hoppbassäng, en simbassäng och en barnpool för de minsta. Här hittar du mer information om utomhusbadet.

Midgårdsbadets utedel.

Öppettider

Vi planerar för att kunna ha utomhusbadet öppet klockan 10.00-18.00 mellan den 8 juni och 18 augusti.

Bassänger

Midgårdsbadets utomhusbad består av

 • en hoppbassäng om cirka 650 kvadratmeter och 4 meter djup
 • en simbassängsdel om cirka 850 kvadratmeter och 2,20 meter djup
 • en baddel om cirka 1 300 kvadratmeter med djup från 0 till 1,5 meter
 • en liten pool för de minsta barnen om cirka 165 kvadratmeter och 30 centimeter djup
 • en reningsbassäng på cirka 2 000 kvadratmeter som innehåller olika vattenväxter och stenmaterial med olika mineraler. Eftersom reningen är naturlig kan alger förekomma på bassängbottnarna, de hjälper till att rena bassängerna och är ofarliga
 • beachvolleybollplaner i anslutning till bassängerna.

Temperaturen i utomhusbassängerna är omkring 22-24 grader lite beroende på väder och temperatur i luften.

Utomhuspool på Midgårdsbadet.
Utomhuspool, stenar och vattenfall på Midgårdsbadet.

Beachvolleyboll

Vid sidan om utomhusbassängerna finns också en spelplan för beachvolleyboll. Välkommen att ta med egen boll och spela när du besöker utebadet.

Omklädningsrum och toaletter

Omklädningsrum, toaletter och duschar finns i anslutning till utomhusbadet. Duschar, omklädningsrum och bastu är öppna 20 minuter efter stängningstid.

Trivselregler

För allas trevnad gäller följande trivselregler på Midgårdsbadets utebad:

 • Duscha gärna innan du badar i bassängerna. Det minskar belastningen på den naturliga reningsprocessen.
 • Som förälder eller målsman är du alltid ansvarig för ditt barns säkerhet på anläggningen. Badvakterna finns alltid tillhands för att hjälpa till, men ansvaret har du som förälder eller målsman.
 • Barn som önskar komma in på anläggningen utan sällskap av vuxen måste vara över 12 år och simkunnig.
 • Barn som inte är simkunniga ska alltid ha en simkunnig vuxen med sig.
 • Badbollar, luftmadrasser och liknande får endast användas i strandbassängen. Båtar eller liknande är inte tillåtet.
 • Husdjur får inte vistas inom området.
 • Ta gärna med egen mat och dryck, men grillning är förbjudet.
 • Det är förbjudet att förtära alkohol inom området.
 • Rökning sker vid den anordnade rökplatsen.
 • Här badar och solar vi med respekt för alla besökare, nakenbad eller toppless är inte tillåtet. Obligatoriskt med badkläder även på de minsta.
 • Vill du spela boll på land är det lämpligt att göra det vid beachvolleybollplanen.
 • Vid hög belastning och många badande besökare som vid extremt fint väder kan det hända att vi måste stoppa inpassagerna av säkerhetsskäl.

I alla avseenden är det ansvarig badpersonal som beslutar om olika säkerhets- eller trivselfrågor. Alla besökare är skyldiga att följa de ovanstående reglerna och beslut från ansvariga badvakter. Besökare som uppenbart bryter mot reglerna kommer avvisas från området utan återbetalning av entréavgift.

Vi hoppas du får en trevlig badstund tillsammans med övriga besökare. Varmt välkommen!

Den biologiska reningen

År 2010 invigde vi Midgårdsbadets utomhusbassänger. Då var vi de första i Norden med att skapa ett utebad för allmänheten som använder sig av biologisk rening istället för klor. Än i dag är Midgårdsbadet den största anläggningen i sitt slag norr om Tyskland. För mycket har hänt runt om i världen sedan 2010 och i just Tyskland har användningen av biologiskt renat badvatten ökat explosionsartat. Idag finns det två badanläggningar i Sverige med biologiskt renade badvatten. Här på Midgårdsbadet och på en mindre anläggning i Frihamnen i Göteborg.

Mycket har också hänt med teknologin och inför utebadssäsongen 2023 har vi helrenoverat reningssystemet och uppgraderat det till den allra senaste tekniken. Det förra reningsfiltret hade varit i drift i 13 år och därmed nått sin livslängd.

I utomhusbassängerna på Midgårdsbadet använder vi alltså varken klor eller andra kemikalier. Ändå är vattnet betydligt renare än i de klaraste insjöar. Till och med de kräsna salamandrarna som väljer sin livsmiljö med stor omsorg har valt att bosätta sig runt bassängerna eftersom vattenkvaliteten är så god.

För att vattnet ska bli så rent filtrerar vi det på tre olika stationer. Först genom ett grovfilter, sedan genom ett hydrobotaniskt filter och sist genom ett så kallat Neptunfilter.

Små vattenspridare ovanpå ett lager vit kalksten sprutar vatten utanför Midgårdsbadet.

212 vattenspridare syresätter badvattnet i det nya reningsverket på Midgårdsbadet.

Reningsprocessen i 3 steg

 1. Badvatten från bassängerna flödar över till skvalprännor och därifrån genom rör för att landa i den första filtreringen. I den första filtreringen samlas grövre saker som exempelvis löv och godispapper upp.
 2. Vattnet rinner sedan vidare till en öppen damm med vattenväxter planterade i kalkstensgrus. Växterna filtrerar bort fosfor så att badvattnet ska vara så näringsfattigt som möjligt och därmed en ogynnsam plats för cyanobakterier och andra alger.
 3. Vattnet pumpas därefter vidare till sin sista anhalt som för blotta ögat är den häftigaste. Genom 212 vattenspridare skjutsas vattnet upp i luften för att syresättas. Sedan åker det genom fyra lager av kalkstensgrus i olika storlekar. Kalkstensgrusets främsta uppgift är att ta död på samt filtrera bort bakterier och andra föroreningar.

Kalksten är naturens eget renande filtermaterial. Det binder fosfor och fungerar som ett grusfilter. Även växtplankton och alger hjälper till med filtreringen tillsammans med en del vattenlevande djur som vattengråsuggor, salamandrar, trollsländor och den ofarliga igeln Dina Lineata (inte att förväxla med blodigeln). Dessa djur trivs bäst i det hydrobotaniska filtret i reningsprocessens andra steg där de får vara för sig själva, men om de dyker upp även i simbassängerna behöver du alltså inte bli rädd.

Fördelar med den biologiska reningen

Fördelar med den biologiska reningen är till exempel att

 • vattenreningen sker helt naturligt utan någon som helst kemikaliehantering
 • det är helt miljövänligt
 • det har låga driftskostnader
 • personer som är känsliga mot klor kan bada i vattnet utan att uppleva obehag eller få hudutslag.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.