Det här gör kommunen

Alla behöver bidra till minskad elförbrukning. Vi har en beslutad åtgärdsplan för att möta och minska risken för elbrist i vinter. Det vi gör nu är att minska energin som kommunorganisationen förbrukar. Här kan du läsa mer om den.

Belysning

Vi byter successivt ut ut vår gatubelysning till LED, de är mer energisnåla och har längre livslängd än befintlig belysning.

Vi ser också över hur belysning utomhus tänds och släcks och justerar den för att bli mer effektiv. Vi släcker inte belysning utan trimmar gatubelysning och fasadbelysning. Även mindre justeringar om minuter sparar kapacitet. Förändringarna är sådana att de inte påverkar invånare.

Vår julbelysning är modern, energisnål LED-belysning. Den kommer att släckas om situationen kräver det. För tillfället har vi den tänd.

Våra simhallar och idrottsanläggningar

Vi har sänkt temperaturen i våra bassänger med en grad. Vi minskar eller stänger av belysning i utrymmen när de inte utnyttjas. Vi håller också färre antal bastur igång under dagtid på Midgårdsbadet.

I träningshallarna minskar vi kylning av träningslokaler minskas något, och vi kommer tidvis ha så kallad nattkörning i ishallen även dagtid.

Här kan du läsa om våra åtgärder i simhallarna

Entre Midgårdsbadet

Effektivisera ventilationssystemen

Vi ser över möjligheten att trimma ventilationens drifttid under timmar då behoven inte är så stora eller då vi överanvänder den och skapar större luftomsättningen än vad som krävs enligt normer och anvisningar.

Våra restauranger

Vi tillhandahåller dagligen 10 000 måltider på alla kommunala förskolor, skolor och särskilda boenden. Här trimmar vi bort energiuttag på flera håll. Främst ser vi över hur vi använder energikrävande utrustning som kylar och frysar, diskmaskiner, stora ugnar, värmeskåp och värmeplattor och inte minst den energikrävande snabbkylaren.

Inga av dessa åtgärder påverkar kökens samhällskritiska funktion.

Skolor och förskolor

Alla lokaler släcks när de inte används. Torkskåp körs så sällan det går. Vi är noggranna med att inte kyla ner lokalerna så onödig uppvärmning krävs då det kräver mycket energi att återfå temperatur.

Under delar av lov stängs ventilationen av helt.

I St Gertrudskolan byts dagens eldrivna värmesystem ut mot vattenburen värme.

Vi bevakar situationen

Vi följer utveckligen på daglig bas för att kunna ta beslut om ännu mer kraftfulla energibesparingsårgärder, och för att hantera en situation då ett planerat strömavbrott beslutas.

Energibesparingsprogram

Vi har tagit fram ett kommunövergripande elenergibesparingsprogram för att bidra till att minska risken för manuell frånkoppling av el i samband med effektbrist.

Vi har också säkerställt att samhällsviktig verksamhet har tillgång till el även vid elavbrott. Här ingår till exempel en prioriteringsordning för vad som kan stängas ned vid behov så att verksamhet inom till exempel vård och omsorg klarar sig.

Alla åtgärder är konsekvensbedömda av vår trygghetsenhet. Det ger oss möjlighet att hantera risker och möta upp med trygghetshöjande arbete.

Vid elbrist eller ett längre elavbrott under vinterhalvåret blir bostaden snabbt kall. Se till att ha en plan för alternativ uppvärmning och ha saker hemma som underlättar för dig att hålla värmen.

Läs mer här hur du förbereder dig för elavbrott

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.