Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet ger dig som vårdnadshavare en god inblick i ditt barns lärande. Det bidrar ett stärkt samarbete mellan hem och förskola.

Våra utvecklingssamtal

Att barnen är trygga och trivs är viktigt för både hem och förskola. Förskolan har i uppdrag att uppmuntra barnens utveckling och lärande vilket görs tydligt i läroplanen. Under utvecklingssamtalet reflekterar barn, vårdnadshavare och pedagoger runt barnets utveckling och lärande, liksom om barnets delaktighet och bidrag i gruppen. Utvecklingssamtalet bidrar till en ökad förståelse och ett stärkt samarbete runt barns lärande.

Lärande

Alla utvecklingssamtal kommer att utgå från dokumentation av barns lärande i projekten på förskolan. Ni kommer att få ta del av fotografier eller film som visar på ert barns lärprocesser.

Vi önskar att ni inför samtalet funderar över vilket lärande och vilken utveckling ert barn har visat på/ berättat om under det senaste året.

Utvecklingssamtal med barn 1-2år

Under våren bjuds vårdnadshavare in för att tillsammans med pedagog ha utvecklingssamtal. I det samtalet deltar i första hand vårdnadshavare och ansvarig pedagog.

Utvecklingssamtal med barn 2-6år

Under våren bjuds alla barn som är 2-6 år på utvecklingssamtal tillsammans med er vårdnadshavare. Här är barnet med på samtalet. Det deltar i förberedelse och genomförande av samtalet utifrån barnets egen mognad. Pedagogen väljer om barnet är med under hela samtalet eller under delar av samtalet.

Samarbetssamtal

Ibland behöver vi träffas för samtal om något som vi, tillsammans med dig som vårdnadshavare, behöver stötta barnet med. Kanske handlar det om omsorgssituationer (mat, trygghet, vila, toalettbesök) eller kanske om kamratskap, konflikter eller oro för barnets utveckling.

Samarbetssamtal ska vi ha vid behov och initiativ till dessa kan komma från er eller från oss på förskolan. I dessa samtal ska inte barnen vara med. Prata med era närmaste pedagoger om ni önskar ett samarbetssamtal, så hittar vi en tid som passar.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.