Fukt och mögel

Fukt i en bostad kan leda till följdskador. Om fukthalten är hög under en längre tid kan det leda till mögel som kräver sanering. Därför är det viktigt att upptäcka skadan i tid och åtgärda den snabbt.

Tecken på fukt

Upptäcker du som lägenhetsinnehavare eller villaägare att ni får imma på fönstrena under sommarhalvåret är det ett varningstecken på att ni har för hög luftfuktighet inomhus.

Om man får imma på fönstrena under sommarhalvåret ska man genast kontakta fastighetsägaren för att be dem reglera och eventuellt åtgärda ventilationen som oftast är bristfällig i dessa fall.

På vintrarna är det vanligt att imma bildas då temperaturen i bostaden är högre än utomhus, vilket kan innebära problem med imma, men som i de flesta fall inte är farligt.

Vanliga konstruktionsbrister

Nedan följer ett antal vanliga konstruktionsbrister och konstruktioner som kan leda till fuktproblem:

  • Trämaterial i kontakt med betong, exempelvis grunden - ingjutning av impregnerat virke i bottenplattan.
  • Sand ovanpå betongplattan med organiskt material som förorening.
  • Otillräcklig dränering runt hus.
  • Krypgrunder som inte är tillräckligt ventilerade, särskilt problematiskt under varma sommarmånader då kondens kan bildas i den kalla krypgrunden.
  • Skräpig markbotten bör undvikas, det samlar fukt. Har fukt väl samlats och bundits i en kall källare måste man vädra ut länge.
  • Hus placerade i låglänta områden med högt grundvatten.
  • Stuprännor som inte leder bort från huset i kombination med fel marklutning.

Mögel och fuktiga byggmaterial kan ge kraftiga dofter och även hälsofarliga partiklar, vilket inte är bra för människors hälsa.

Mer om fukt och mögel på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här gör du om du upptäcker fukt och mögel

Vänd dig till din fastighetsägare eller till din bostadsrättsförening om du har problem med fukt och mögel i ditt hem. Om störningarna inte åtgärdas kan du lämna ett klagomål till bygg- och miljöförvaltningen genom att fylla i en blankett.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.