Trafikprojekt

Här hittar du information om trafikprojekt inom kommunen.

Cirkulationsplats på väg 263 i höjd med Steningehöjdsvägen

Trafikverket har påbörjat arbetet med förbereda byggnationen av cirkulationsplatsen som ska koppla ihop Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg med väg 263.

Planerat genomförande av cirkulationsplatsen är under perioden sommaren 2020 till våren 2021. Byggnationen är indelad i etapper för att framkomligheten på väg 263 ska påverkas så lite som möjligt. Under ett skede kommer dock Steningehöjdsvägen behöva stängas helt för trafik med omledning av trafiken som följd.

Mer information om byggnationens påverkan publiceras löpande. Läs mer om nyheten på Trafikverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta med blå pil som markerar plats för cirkulationsplatsen

Den blå pilen visar på ungefärlig plats för byggnationen

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.