Publicerad:

Vi har uppgraderat vårt unika reningsverk

Den 9 juni öppnar vi Midgårdsbadets utebad för säsongen. Och det efter en helrenovering av vårt naturliga reningssystem som är det största i sitt slag i Norden.

Små vattenspridare ovanpå ett lager vit kalksten sprutar vatten utanför Midgårdsbadet.

212 vattenspridare syresätter numera badvattnet i det nya reningsverket på Midgårdsbadet. Foto: Sigtuna kommun

År 2010 invigde vi Midgårdsbadets utomhusbassänger. Då var vi de första i Norden med att skapa ett utebad för allmänheten som använder sig av biologisk rening istället för klor. Än i dag är Midgårdsbadet den största anläggningen i sitt slag norr om Tyskland. Och inför den här säsongen har vi helrenoverat reningssystemet och uppgraderat det till den senaste tekniken.

I utomhusbassängerna på Midgårdsbadet använder vi alltså varken klor eller andra kemikalier. Ändå är vattnet betydligt renare än i de klaraste insjöar. Till och med de kräsna salamandrarna som väljer sin livsmiljö med stor omsorg har valt att bosätta sig runt bassängerna eftersom vattenkvaliteten är så god.

Salamandrarna stortrivs på Midgårdsbadet och att de trivs är en värdemätare på att vi har rent vatten. Jag skulle absolut kunna dricka vattnet från våra bassänger, vilket jag absolut inte skulle göra från ett klorbad eller en badsjö, säger Tapani Röyttä som är bad- och simhallschef i Sigtuna kommun.

För att det ska bli så rent filtrerar vi badvattnet på tre olika stationer. Först genom ett grovfilter, sedan genom ett hydrobotaniskt filter och sist genom ett så kallat Neptunfilter.

Reningsprocessen i 3 steg

  1. Badvatten från bassängerna flödar över till skvalprännor och därifrån genom rör för att landa i den första filtreringen. I den första filtreringen samlas grövre saker som exempelvis löv och godispapper upp.
  2. Vattnet rinner sedan vidare till en öppen damm med vattenväxter planterade i kalkstensgrus. Växterna filtrerar bort fosfor så att badvattnet ska vara så näringsfattigt som möjligt och därmed en ogynnsam plats för cyanobakterier och andra alger.
  3. Vattnet pumpas därefter vidare till sin sista anhalt som för blotta ögat är den häftigaste. Genom 212 vattenspridare skjutsas vattnet upp i luften för att syresättas. Sedan åker det genom fyra lager av kalkstensgrus i olika storlekar. Kalkstensgrusets främsta uppgift är att ta död på samt filtrera bort bakterier och andra föroreningar.

Lars Björling (SfS) är ordförande i kultur- och fritidsnämnden och berättar varför vi har genomfört den stora renoveringen och hur vi firar det.

Det biologiska reningsfiltret i Midgårdsbadets utedel hade varit i drift i 13 år och nått sin livslängd. Nu har vi renoverat, bytt ut filter och uppgraderat tekniken och får det absolut bästa som finns på marknaden. Det vill vi uppmärksamma med ett attraktivt erbjudande, ett sommarkort för barn och ungdomar, vuxna och familjer med bra rabatter under perioden 1 juni till 31 augusti, säger Lars Björling.

Med sommarkortet kan våra besökare bada och leka hur mycket de vill under perioden 1 juni till 31 augusti. Utebadet har öppet varje dag under hela sommarlovet och innebadet varje dag under hela året.

Tapani Röyttä avslutar:

Jag är oerhört glad och nöjd över att vi fått till den nya biologiska badvattenreningen på utebadet. Det innebär att vi nu kan fortsätta att leverera ett bra badvatten de kommande 20-30 åren, för så länge håller det här nya reningssystemet, och vara det uppskattade vattenhål som så många besöker varje sommar.

För de som är nyfikna och vill lära sig mer om den fascinerande tekniken bakom den biologiska reningen på Midgårdsbadet kommer vi att erbjuda guidade visningar av reningsverket under sommaren. Håll utkik på vår webbsida.

Midgårdsbadet

Milstolpar under renoveringens gång

Tre stora högar med kalksten på en grusplan.

Under sommaren 2022 fick vi de första leveranserna av de 3 000 ton kalksten som används som filtermaterial i det nya filtret och har en livslängd på cirka 20 år. Att jämföra med det gamla grusfiltret som hade en livslängd på cirka 10 år. Foto: Sigtuna kommun

En grävskopa river den gamla grusbassängen utanför Midgårdsbadet.

29 augusti 2022 påbörjade vi rivningen av Midgårdsbadets gamla reningsfilter med start i den gamla grusbassängen. Foto: Sigtuna kommun

Framför Midgårdsbadets byggnad pågår rivning av gamla grusbassänger och filter.

12 september 2022 påbörjade vi rivningen av det gamla hydrobotaniska filtret. Foto: Sigtuna kommun

En salamander.

26 september 2022 undrar en av de många salamandrarna som trivs på Midgårdsbadet var han nu ska bo inför kommande vinter? Foto: Sigtuna kommun

En ny reningsbassäng börjar ta form.

29 september 2022 var vi klara med halva rivningen av det före detta grusfiltret och började forma det nya. Foto: Sigtuna kommun

Tre stora brunnar i betong.

12 oktober 2022 anlände de nya utjämnings- och pumpbrunnarna. Foto: Sigtuna kommun

Två betongbrunnar på plats nedgrävda i marken.

27 oktober 2022 är alla brunnar på plats i sina pumpgropar. Foto: Sigtuna kommun

En tom bassäng med grus vid sidorna.

7 november 2022 började det nya filtret verkligen ta form. Foto: Sigtuna kommun

En svart duk läggs ned i den tomma bassängen.

15 november 2022 började vi fästa en nya duken på filtrets botten. Foto: Sigtuna kommun

Några bilar syns knappt för alla snö som faller.

21 november 2022 fick vi lägga renoveringen på is, bokstavligen. Foto: Sigtuna kommun

En stor hög med mörkt grus bredvid en annan stor hög med ljus kalksten.

17 januari 2023 fick vi phospherum levererat till bygget. Phospherum är en mix av kalksten och cement som binder fosfor mycket effektivt. Foto: Sigtuna kommun

Lastbilar och arbetare lägger ned rör och fyller den tomma bassängen med grus. 

23 januari 2023 började vi lägga ned rör och fylla det första lagret av kalksten. Foto: Sigtuna kommun

En stor kran släpper ned en stor sats med kalksten i den tomma bassängen.

Med hjälp av en kranbil kunde vi fylla all kalksten och den 8 februari 2023 var nästan all kalksten på plats. Foto: Sigtuna kommun

Långa rör.

17 mars 2023 monterade vi de sista rören där de 212 vattenspridarna ska installeras. Foto: Sigtuna kommun

Små vattenspridare installerade på rör ovanpå lager av mörk och ljus kalksten.

14 april 2023 är alla vattenspridare installerade och vi lägger det sista lagret av phospherum och kalksten på plats. Foto: Sigtuna kommun

Små vattenspridare ovanpå ett lager vit kalksten sprutar vatten utanför Midgårdsbadet.

4 maj 2023 testkörde vi vattenspridarna för första gången. Foto: Sigtuna kommun

Midgårdsbadets utebassänger fyllda med rent vatten.

9 maj 2023 startade vi all cirkulation inför Midgårdsbadets utebadsäsong 2023. Foto: Sigtuna kommun

För- och nackdelar med biologisk rening

Fördelar med den biologiska reningen är till exempel att

  • vattenreningen sker helt naturligt utan någon som helst kemikaliehantering
  • det är helt miljövänligt
  • det har låga driftskostnader
  • personer som är känsliga mot klor kan bada i vattnet utan att uppleva obehag eller få hudutslag.

Nackdelar med den biologiska reningen kan vara att

  • algerna som vi vill ha i vattnet som en del av den biologiska reningsprocessen kan ge ett intryck av att vattnet är smutsigt fast det inte är det
  • alger är hala och mycket förebyggande arbete krävs för att hantera det
  • biologisk badvattenrening har en uppstartstid om cirka fyra veckor för att aktivera de biologiska processerna innan badet kan öppna för säsongen.

Mer om den biologiska reningen

Kalksten är ett naturligt renande filtermaterial. Det binder fosfor och fungerar som ett grusfilter. Tillsammans med växter och vattenlevande djur ser kalkstenen till att badvattnet håller bra kvalitet.

I alla Midgårdsbadets bassänger finns zooplankton. Även växtplankton och alger hjälper till med filtreringen tillsammans med en del vattenlevande djur som vattengråsuggor, salamandrar, trollsländor och den ofarliga igeln Dina Lineata (inte att förväxla med blodigeln). Dessa djur trivs bäst i det hydrobotaniska filtret i reningsprocessens andra steg där de får vara för sig själva, men om de dyker upp även i simbassängerna behöver du alltså inte bli rädd.

Mycket har hänt runt om i världen gällande biologiska badvattenreningsfilter sedan vi först öppnade 2010. Att använda sig av ett biologiskt renat badvattenfilter har ökat explosionsartat i till exempel Tyskland som numera är världsledande med denna teknik. Idag finns det två badanläggningar i Sverige med biologiskt renade badvatten. Här på Midgårdsbadet och på en mindre anläggning i Frihamnen i Göteborg.