Planeringsunderlag

Här finns planeringsunderlag som ligger till grund för översiktsplanen.

Vissa planeringsunderlag finns länkade att läsa direkt på webben. Övriga går att begära ut genom att kontakta kommunen.

Här finns samtliga kontaktuppgifter till kommunen

Riktlinjer i Sigtuna kommun

Framtaget med extern part

 • BoTryggt 2030, handledning (2020, Stiftelsen Tryggare Sverige)
 • Delregional utvecklingsplan för Arlanda, Arlandakommunerna (2016, Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby, Vallentuna kommuner och Swedavia)
 • RUFS 2050, Regional utvecklingsplan för Stockholm (2018, Region Stockholm)
 • Stadsbyggnadsstrategi Airport City Stockholm (2013, Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad Group)
 • Kollektivtrafikstrategi (2013, Airport City Stockholm)
 • Tekniskt underlag - Sammanfattning av trafikanalysprocess och resultat
  (2022, Gemensamt utvecklingsarbete för hållbar mobilitet i den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta).

Urval av ytterligare planerings- och kunskapsunderlag

 • Grön infrastruktur – regional handlingsplan för Stockholms län (2018, Länsstyrelsen i Stockholms län)
 • Järnvägsplan för Märsta station (2017, Trafikverket)
 • Klimatanpassning i fysisk planering – vägledning från länsstyrelserna (2012, Länsstyrelserna)
 • Masterplan Arlanda (Swedavia)
 • Nytt utpekande för trafikslagens anläggningar – pågående remiss (mars 2021)
 • Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen – Uppföljning av utvecklingen i de yttre regionala stadskärnorna (2013, Stockholms läns landsting)
 • Riksintresseprecisering för Stockholm Arlanda Airport (Trafikverket, mars 2021)
 • Sammanfattande redogörelse för Sigtuna kommun (2017, Länsstyrelsen Stockholms län)
 • Sammanställning av: Statliga och mellankommunala intressen av betydelse för kommunernas planering (feb 2020, Länsstyrelsen Stockholms län)
 • Skogens pärlor (från Skogsstyrelsens webbgis)
 • Svaga samband i Stockholmsregionens gröna kilar – när, var, hur? (2009, Region Stockholm)
 • Översyn av riksintresset för kulturmiljövården (2020, Riksantikvarieämbetet)

Kartunderlag har hämtats från myndigheter, antingen genom avtal eller som öppna data med tillåtande licenser eller genom avtal.

© Lantmäteriet geodatasamverkan, Länsstyrelsen, Försvarsmakten, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Sigtuna kommun, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen, Statistiska centralbyrån (SCB), Svenska kraftnät, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Trafikverket och VISS.

Tre personer sitter utomhus vid ett bord och diskuterar framför varsin laptop.

Fotograf: Sigtuna kommun

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.