Process och tidplan

Framtagandet av en ny översiktsplan pågår, men innan den är antagen så kan du som invånare påverka och delta i arbetet. Just nu är vi i början av processen.

Innehåll på denna sida

Samråd

Ett samrådsförslag för översiktsplanen har tagits fram och samrådsperioden varar från 16 april till och med 14 juni 2021. Under den här perioden tar vi emot synpunkter och yttranden på förslaget och invånare kan även anmäla sig till delta på digitala samrådsmöten.

Granskning

Efter samrådsperioden sammanställs synpunkterna i en samrådsredogörelse. Sedan går arbetet vidare i nästa fas som kallas granskning då översiktsplanen bearbetas utifrån inkomna synpunkter. Granskningsperioden kommer troligtvis att pågå från och med december 2021 till februari 2022.

Antagande

När granskningen är avslutad så sker de justeringar som krävs för att planen ska kunna antas som ny gällande översiktsplan. Antagandet kommer troligen att ske våren 2022.

Bild som visar var i processen med översiktsplanen vi befinner oss.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.