Process och tidplan

Sigtuna kommun har tagit fram en ny översiktsplan. Här finns en översikt för processens olika delar.

Innehåll på denna sida

Antagande

När granskningen är avslutad så sker de justeringar som krävs för att planen ska kunna antas som ny gällande översiktsplan. Kommunfullmäktige beslutade den 19 maj 2022 att anta översiktsplanen.

Ta del av översiktsplanen

Granskning

Efter samrådsperioden sammanställs synpunkterna i en samrådsredogörelse. Sedan går arbetet vidare i nästa fas som kallas granskning då översiktsplanen bearbetas utifrån inkomna synpunkter. Granskningsperioden pågick från och med den 6 december 2021 till och med den 14 februari 2022.

Ta del av granskningsförslaget Pdf, 34.5 MB.

Samråd

Ett samrådsförslag för översiktsplanen har tagits fram och samrådsperioden varade från den 16 april till och med 14 juni 2021. Under den här perioden tog vi emot synpunkter och yttranden på förslaget. Vi hade även fyra samrådsmöten där vi bjöd in invånare för att diskutera innehållet i förslaget.

Ta del av samrådsförslaget Pdf, 34.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.