Politiken om översiktsplaneringen

Välkommen! Sigtuna kommun har tagit fram ett samrådsförslag till ny översiktsplan – Översiktsplan 2022. Översiktsplanen är en viktig strategisk plan som pekar ut riktningen för hur kommunen genom samhällsbyggande och planering ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Tidsperspektivet sträcker sig till år 2035.

Sigtuna är en mångfacetterad kommun med unika kvaliteter: anrika och pittoreska Sigtuna stad, Märsta med sina tidstypiska årsringar, Rosersbergs villaområde med småstadskaraktär mitt i en expansiv region och en stor, levande variationsrik landsbygd med närhet till staden.

Det strategiska läget i Storstockholmsregionen tillsammans med många arbetstillfällen, viktiga kommunikationer och inte minst Arlanda flygplats gör kommunen till en stark tillväxtmotor. Den stora expansionen av såväl arbetsplatser som det ökade antalet invånare för med sig stora utmaningar för den fysiska och socioekonomiska planeringen. Hur ska kommunen utvecklas och samtidigt förädla de kvaliteter som finns idag, stärka den sociala hållbarheten och minska klimatpåverkan? Hur ser vi till att skapa ett samhälle som är bra att bo, leva och verka i, idag och i framtiden, samtidigt som natur- och vattenmiljöer värnas och vårt unika kulturarv bevaras och vårdas?

Översiktsplanen ska visa hur Sigtuna kommun ska möta dessa utmaningar och därmed bidra till en hållbar samhällsutveckling. De tre utvecklingsinriktningarna ska tillsammans med ett antal planeringsinriktningar utgöra ledstjärnan.

Vi vill uppmana dig att dela med dig av dina tankar och synpunkter kring samrådsförslaget. Ta möjligheten att påverka kommunens långsiktiga utveckling. Vi ser fram emot dina synpunkter! Dessa kommer att vara ett viktigt underlag i framtagandet av nästa version – granskningsförslaget – som blir tillgänglig under hösten 2021.

Mats Weibull (M), ordförande bygg- och miljönämnden

Lorem ipsum

Mats Weibull (M) - ordförande