Livsmedelskontroll

Bygg- och miljöförvaltningen ansvarar för livsmedelskontrollen i Sigtuna kommun.

Servitör hämtar mat från köket med skyddshandskar på för god hygien. Foto: Marie Linnér/Johnér

Foto: Marie Linnér/Johnér

Hela livsmedelskedjan kontrolleras

Livsmedelskontrollen täcker alla typer av professionell livsmedelshantering, som till exempel restauranger, skolkök, caféer, livsmedelsindustrier och kök på vårdboenden.

Vi kontrollerar inte livsmedelshanteringen i privata hem. Däremot kontrollerar vi exempelvis butiker, importörer och grossister för att veta att den mat och dryck som köps hem hanteras säkert i hela livsmedelskedjan.

Avgifter för livsmedelskontrollen

Alla livsmedelsverksamheter i Sverige betalar en avgift för livsmedelskontroll till sin kommun. Det betyder att du betalar din avgift till bygg- och miljöförvaltningen i Sigtuna kommun. Avgiftsmodellen görs om under 2023/2024. Se information under rubriken den gamla avgiftsmodellen fasas ut.

Avgifter

‌Avgifter

Tjänst

Avgift

Information

Registreringsavgift

2145kr

Fast avgift för behandling av anmälan om registrering.

Timavgift

1430kr/timme

Timavgift för kontroll av en ny livsmedelsanläggning samt anläggningar med efterhandsdebitering.

Årlig avgift

1430kr/timme

Fastställd avgift, beräknad efter taxa och baserad på hur många timmar verksamheten

behöver för den årliga kontrollen.

Uppföljande kontroll

1430kr/timme

Timavgift för uppföljande kontroll vid uppföljning av brister, inklusive befogade klagomål. Även restid och administrativt arbete debiteras, liksom kostnader för eventuell provtagning och analys.


Årlig avgift

Ditt företag/verksamhet har tidigare fått ett beslut om kontrolltid och årlig avgift för livsmedelskontroll. Beslutet är fattat med stöd av Livsmedelsverkets riskklassningsmodell och den information vi har om er verksamhet. Det är riksdag och regering som har bestämt att livsmedelskontrollen ska finansieras av avgifter från livsmedelsföretag och andra livsmedelsverksamheter. Sigtuna kommun kan därför inte strunta i att ta ut avgifter. Den som står som ägare till verksamheten den 1 januari betalar en avgift i början av året. I avgiften ingår bland annat inspektioner, rapportskrivning, inspektörens tid för planering och efterarbete i samband med kontrollen.

Du som betalar för 1-2 timmars kontrolltid per år inspekteras inte varje år, eftersom mer tid krävs för kontrollen. Alla livsmedelsverksamheter får dock minst ett besök inom en treårsperiod. De företag som betalar de högsta avgifterna får flera kontrollbesök per år.

Den gamla avgiftsmodellen fasas ut

I den tidigare avgiftsförordningen anges att kostnader för offentlig kontroll av livsmedel ska täckas av en årlig avgift. Den årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. Detta fortsätter att gälla till och med utgången av 2023 och samtidigt gäller den nya avgiftsförordningen som anger att kontrollmyndigheten ska debitera avgifter för offentlig kontroll av livsmedel efter det att kontrollen har utförts.

Tidigare har alltså samtliga registrerade livsmedelsföretag/livsmedelsverksamheter hos Sigtuna kommun betalat för livsmedelskontrollen med en beslutad, fast, årlig avgift enligt den riskklassade kontrolltiden. Avgiften har tagits ut med helt avgiftsbelopp inför varje påbörjat kalenderår.

Vad händer i Sigtuna?

Sigtuna kommun har beslutat att successivt övergå till efterhandsdebitering och anammar redan det nya debiteringssättet för alla nya verksamheter som startat under 2022. Ett steg i övergången är att verksamheter som idag är riskklassad i riskklass 1-4 kommer omfattas och övergå till efterhandsdebitering år 2023. Verksamheter som idag är riskklassade i riskklass 5-8 kommer under 2023 få en sista faktura för årlig avgift. Från 2024 kommer alla verksamheter att omfattas av efterhandsdebitering.

Olika avgifter för olika verksamheter

Under 2024 kommer du som företagare betala i efterhand för den kontroll som utförts. Avgiften som du betalar baserar sig på den tid som kontrollen tagit. I avgiften ingår förutom kontroll (på plats eller på distans), även tid för förberedande och uppföljande administrativt arbete. Hur stor din avgift blir och hur ofta du ska betala den beror på vilken typ av verksamhet du har och vilken kontroll som utförs.

Har du frågor rörande just din verksamhet är du alltid välkommen att höra av dig till oss på Livsmedelsenheten.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.