Livsmedelskontroll

Bygg- och miljöförvaltningen ansvarar för livsmedelskontrollen i Sigtuna kommun.

Hela livsmedelskedjan kontrolleras

Livsmedelskontrollen täcker alla typer av professionell livsmedelshantering, som t.ex. restauranger, skolkök, caféer, livsmedelsindustrier och kök på vårdboenden.

Vi kontrollerar inte livsmedelshanteringen i privata hem. Däremot kontrollerar vi t.ex. butiker, importörer och grossister för att veta att den mat och dryck som köps hem hanteras säkert i hela livsmedelskedjan.

Avgifter för livsmedelskontrollen

Bygg- och miljöförvaltningen är enligt livsmedelslagstiftningen skyldig att ta ut avgifter för att bekosta kontrollen av livsmedelsföretag. Alla som bedriver livsmedelsverksamhet betalar därför en årlig avgift till bygg- och miljöförvaltningen.

Riskklassificering bestämmer den årliga avgiften

I samband med livsmedelsenhetens första kontroll görs en riskklassificering av din verksamhet. Det är en bedömning av de risker som kan uppstå under hanteringen av livsmedel. Bedömningen grundar sig på vilken typ av verksamhet som bedrivs, antal portioner per dag samt vilket märknings/informationsansvar du har som företagare. Riskklassificeringen kommer sedan att ligga till grund för den årliga avgiften.

Betalningsansvar för de årliga avgifterna faller på den som är registrerad verksamhetsutövare den försa januari innevarande år.

Avgifter

‌Avgifter

Tjänst

Avgift

Information

Registreringsavgift

1837 kr

Fast avgift för behandling av anmälan om registrering.

Årets första kontroll

1348kr/timme

Timavgift för kontroll av en ny livsmedelsanläggning.

Årlig avgift

1348kr/timme

Fastställd avgift, beräknad efter taxa och baserad på hur många timmar verksamheten

behöver för den årliga kontrollen.

Extra kontroll

1225kr/timme

Timavgift för extra kontroll vid uppföljning av brister, inklusive befogade klagomål. Även restid och administrativt arbete debiteras, liksom kostnader för eventuell provtagning och analys.


Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.