Hälsoinspiratörer

Sigtuna kommun har flera hälsoinspiratörer som bidrar till en hållbar arbetshälsa utifrån ett medarbetarperspektiv med fokus på det främjande arbetet.

Hälsoinspiratörernas syfte är att levandegöra arbetsmiljö- och hälsofrågor som är aktuella för just den arbetsplats inspiratören arbetar på. Genom att sprida kunskap och skapa forum för arbetsmiljö- och hälsofrågor på varje enhet fungerar hälsoinspiratörerna som ett stöd både för utveckling av en god arbetshälsa samt ett bollplank för chefen i dessa frågor.

Utifrån kommunens övergripande mål att vara en attraktiv arbetsgivare tar arbetet med hälsoinspiratörer utgångspunkt i det systematiska arbetsmiljöarbetet och bidrar till en hållbar arbetshälsa utifrån ett medarbetarperspektiv med fokus på det främjande arbetet.

Kollegor på kontor skrattar. Foto: Plattform/Johnér

Foto: Plattform/Johnér

Vad gör en hälsoinspiratör

En hälsoinspiratörs roll kan se ut på många olika sätt och beror på verksamhetens behov. Hälsoinspiratören deltar vid nätverksträffar för fortsatt utbildning men också för att nätverka med andra hälsoinspiratörer. Likväl som skyddsombud och fackliga representanter har en självklar del i diskussioner och arbete med arbetsmiljön kan hälsoinspiratören arbeta med det främjande arbetet för en god och hållbar arbetshälsa.

Några exempel på vad en hälsoinspiratör kan göra:

  • Ansvara för arbetsmiljöpunkt på APT.
  • Hålla diskussion/utbildning för övriga kollegor.
  • Ansvara för projekt kopplat till arbetsmiljö.
  • Vara delaktig i arbetet med resultat från medarbetarundersökning.
  • Bollplank kring arbetsmiljöfrågor för chefen.
  • En drivkraft för arbetsmiljö och hållbar arbetshälsa på enheten.
  • Hålla aktiviteter kopplat till arbetsmiljö.

Hur blir man hälsoinspiratör

Hälsoinspiratör blir medarbetaren efter att ha genomgått utbildning på tre tillfällen, totalt cirka 8 utbildningstimmar.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.