Beställ intyg

Nedan kan du som arbetar eller har arbetat i Sigtuna kommun beställa arbetsgivarintyg och tjänstgöringsintyg. Vi behandlar beställningarna i den ordning de kommer in. Handläggningstiden är mellan 1-14 arbetsdagar

Innehåll på denna sida

Arbetsgivarintyg

Arbetsgivarintyget innehåller uppgifter om hur mycket och när du har arbetat, vilken lön du har haft och varför arbetet upphörde. A-kassan, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan begära arbetsgivarintyg.

Här kan du beställa ditt digitala arbetsgivarintyg. Du får tillgång till det via din personliga a-kassa under ’’Mina sidor’’ eller genom att logga in på arbetsgivarintyg.nu.

Du kan välja att beställa arbetsgivarintyget i pappersform till din bostadsadress. Notera att handläggningstiden blir längre vid intyg i pappersform.

Tjänstgöringsintyg

Tjänstgöringsintyget innehåller uppgifter om anställningstid och befattning. Om du har haft en timanställning finns det också uppgifter om antal arbetade dagar och timmar. Ett tjänstgöringsintyg använder du för att styrka dina meriter när du söker arbete eller utbildning.

Typ av intyg * (obligatorisk)
Typ av intyg*När du beställer digitalt arbetsgivarintyg samtycker du till att intyget skickas digitalt via arbetsgivarintyg.nu
Välj vilken period arbetsgivarintyget ska gälla
Du kan bara beställa ett arbetsgivarintyg för tid du redan arbetat. Om du inte anger en period för arbetsgivarintyget så skickar vi ett intyg för de 12 senast arbetade månaderna.

Ange datum enligt ÅÅÅÅMMDD

Ange datum enligt ÅÅÅÅMMDD
Kontaktuppgifter: * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter:
12 Ange enligt ÅÅÅÅMMDDXXXX
Övriga uppgifter
Skriv gärna vad du ska använda intyget till så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.