Interna utmärkelser

För att lära av goda exempel samt för att hylla det hållbara ledar- och medarbetarskapet inom Sigtuna kommun uppmärksammar vi årligen Årets chef och Årets team.

Innehåll på denna sida

Årets chef

Årets chef utses genom en nomineringsprocess där medarbetare nominerar en chef vars goda exempel fler kan lära av och som är en förebild för ledarskapet i Sigtuna kommun.

För att kunna bli nominerad till Årets chef bör personen uppfylla nedanstående kriterier:

 • Vägleder sina medarbetare mot gemensamma mål
 • Arbetar med fokus på kvalitét, effektivitet och engagerade medarbetare
 • Arbetar aktivt för en hållbar arbetsmiljö
 • Arbetar efter kommunens riktlinje för Ledarskap & Medarbetarskap
 • Visar goda resultat och måluppfyllelse gentemot verksamhetens mål
 • Har ett helhetsperspektiv, med invånarna i fokus, i sitt arbete
 • Gjort insatser utöver det vanliga
 • Är en god förebild för Sigtuna kommuns gemensamma värdegrund

Årets team

Även årets team utses genom en nomineringsprocess. Medarbetare nominerar ett team som bidrar till Sigtuna kommuns serviceresa från förvaltningsorganisation till serviceorganisation. Teamet utmärker sig genom exempelvis kvalitetshöjning, effektivisering eller engagemang som resulterar i ökad kvalitet för invånare och/eller medarbetare i Sigtuna kommun.

För att kunna bli nominerad till Årets team ska enheten uppfylla följande kriterier:

 • En grupp som tillsammans når gemensamt satta mål
 • Arbetar effektivt och nytänkande och bidrar till bästa möjliga kvalitet för brukare och invånare
 • Samarbetar prestigelöst och tar tillvara på varandras kompetens, kunskap och erfarenheter för att gemensamt bidra till helheten
 • Stöttar sina kollegor, bryr sig om varandra och uppskattar varandra
 • Ser att arbetsgruppen är en del av Sigtuna kommun
En arbetsgrupp sitter vid ett gemensamt bord och arbetar. Foto: Astrakan Images AB/Johnér

Foto: Astrakan Images AB/Johnér

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.